Brågarps kyrka

Foto: Jorchr CC BY-SA 3.0

Län: Skåne
Ort: Staffanstorp

Församlingen i Staffanstorp önskar göra en tillbyggnad framför Brågarps kyrka. Tillbyggnaden är 96 kvm och ska anslutas vid entrén. Kyrkan har sitt ursprung i 1100-talet, och tornet tillkom 1854.

Stadsbyggnadsnämnden föreslogs besluta att avslå bygglov med hänsyn till kyrkans kulturhistoriska värde. Enligt kommunen kommer tillbyggnaden att skymma kyrkporten och påverka kyrkans karaktärsdrag.