fbpx

Bostadshus vid Upsala-Ekeby

Län: Uppsala
Ort: Uppsala

Rivningslov har lämnats in för bostadshus Flogsta 11:12 (3) i Uppsala. Byggnaden uppfördes 1905 som personalbostad för Upsala-Ekeby. Byggnaden fick ett påkostat utförande med putsade fasader och klassicistiska drag. Enligt yttrande från Upplandsmuseet har byggnaden ett stort kulturhistoriskt värde genom sin ålder och sitt sammanhang med Ekebybruk, och anser att rivningslov ej bör beviljas.

Remissvar från Upplandsmuseet: https://byggnadsvard.se/index.php?gf-download=2020%2F02%2FUpplands-museet-2020-01-22-Flogsta-11_12-remissvar-rivningslov.pdf&form-id=13&field-id=18&hash=003925235bea587c09e53a8d7a68606b2db2a1afdd49986a5296cfcaff1de035

 

Meny