fbpx

Bostad ovanför stenkällare – isolering och material

Vi renoverar en stenkällare som tidigare har haft ett loft som användes som lager och verkstad. Stenkällarens tak/loftets golv hade anlagts med en blindbotten, tjärpapp och kutterspån. Vi river allt då fukt och röta har tagit sig in via ett läckande tak och möjligen även via grunden.

Vi vill ersätta loftet med en vinterbonad bostad. Som vi förstår är det en utmaning med tanke på att källaren ska vara fuktig och bostaden så klart torr (såg även inläggen i frågeforumet).

En lösning vi har funderat på och som nämnts i ert forum tidigare är att skapa en luftspalt mellan stenkällarens tak och bostadens golv. Då kvarstår dock utmaningen med materialval för stenkällarens tak (vi vill bygga miljövänligt och helst inte gjuta ett tak eller valv). Vi har funderat på att bygga syllen och takbjälkarna ovanför stenkällaren i ek (på en syllisolering), blindbotten av lerskivor och isolera med cellglas.

Då kvarstår dock frågan om hur källartakkonstruktionen ska avslutas (material?), och hur bostadsgrunden bäst ska utföras. Räcker det med en 5 cm luftspalt däremellan?

Så hur ska konstruktionen för taket stenkällare/golvet bostad utföras för att stenkällaren och bostaden ska uppfylla sina respektive funktioner?

Svar:

Var källaren torr innan taket började läcka? Om källaren är torr går det att bygga ett vanligt, isolerat bjälklag mellan källare och bostad. Källaren kan bli torr om den är dränerad/står på väldränerad mark, har takavvattning som leds bort från huset, har frånfall runt grunden och om varm sommarluft inte kan komma in.

Om den av olika skäl inte går att få torr kan den föreslagna konstruktionen fungera men det är svårt att förutsäga den långsiktiga hållbarheten. Kärnved av fur, ek eller lärk (ej hybridlärk) har högre motståndskraft mot mögel och röta. Kontrollera lerskivans bärighet för fyllningens tyngd med leverantören. Lerklining ovanpå lerskivorna gör bjälklaget vindtätt och ovanpå cellglasisoleringen kan man förslagsvis också lägga ett lager lera. Om det blir stor fuktbelastning kan det behövas en luftspalt mellan konstruktionerna som kan vädra ut fuktighet. I praktiken skulle det då bli två bjälklag med isolering åtskilda av en luftspalt – en relativt komplicerad och svårinspekterad konstruktion.

keyboard_arrow_up