Bostad för SJ-personal

Län: Jönköping
Ort: Nässjö
Datum: 15-09-2009

Rivningshot. Tåget har antagligen gått för detta bostadshus från 1882 som har vanvårdats under många år och slutligen även eldhärjats. Men det representerar en epok då staten byggde hus som skulle hålla länge för att hushålla med skattebetalarnas resurser. Det var så bra kvalitet att det fortfarande skulle gå att bevara den gedigna tegelbyggnadens exteriör – murverket är intakt. Och troligtvis skulle det då kunna hålla ytterligare i många hundra år. Denna byggnad får representera de över 900 stationshus, banvaktarstugor, vattentorn, godsmagasin och lokstallar som nu rivs eller hotas av rivning efter att banverket på kort tid skall göra sig av med olönsamma byggnader. Frågan är inte enkel. Vem skall ta hand om dem? Marken runt byggnaderna är inte sällan förgiftad av kreosot eller andra miljögifter. Men kanske kunde avvecklingen göras med större ansvar för skattebetalarnas en gång investerade medel? Faktum kvarstår att ett viktigt kulturarv håller på att gå i graven.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler