fbpx

Bostad för SJ-personal

Län: Jönköping
Ort: Nässjö
Datum: 15-09-2009

Rivningshot. Tåget har antagligen gått för detta bostadshus från 1882 som har vanvårdats under många år och slutligen även eldhärjats. Men det representerar en epok då staten byggde hus som skulle hålla länge för att hushålla med skattebetalarnas resurser. Det var så bra kvalitet att det fortfarande skulle gå att bevara den gedigna tegelbyggnadens exteriör – murverket är intakt. Och troligtvis skulle det då kunna hålla ytterligare i många hundra år. Denna byggnad får representera de över 900 stationshus, banvaktarstugor, vattentorn, godsmagasin och lokstallar som nu rivs eller hotas av rivning efter att banverket på kort tid skall göra sig av med olönsamma byggnader. Frågan är inte enkel. Vem skall ta hand om dem? Marken runt byggnaderna är inte sällan förgiftad av kreosot eller andra miljögifter. Men kanske kunde avvecklingen göras med större ansvar för skattebetalarnas en gång investerade medel? Faktum kvarstår att ett viktigt kulturarv håller på att gå i graven.

keyboard_arrow_up