fbpx

Bör man behålla jordfyllningen i takbjälklaget?

Frågeställare: Missan i Rättarstugan
När vi ska lägga om golvet på vinden upptäcker vi att vissa delar av golvet vilar på ett golvbjälklag nedsänkt i jord medan andra vilar direkt på denna jordfyllning. Jorden är i vissa lägen täckt av ytterligare lager av isolering i form av träull/träflis. Vi är nöjda med den värmetröghet, ljuddämpning och musovänlighet som jorden bidrar med. Finns det något som talar till jordfyllningens nackdel? Hur gör man enklast för att lägga nya golvreglar samtidigt som man bevara jordfyllningen?

Svar:
Om det inte finns några problem finns det inga motiv att ta bort den befintliga fyllningen. Utan bilder är det svårt att avgöra vilken typ av bjälklagskonstruktion det rör sig om. Gräv ut fyllningen på en plats och undersök hur konstruktionen är utförd. Använd andningsmask, det finns mycket damm och partiklar i gammal, torr fyllning.

keyboard_arrow_up