fbpx

Bolagshotellet

Län: Norrbotten
Ort: Malmberget
Datum: 13-01-2010

Bolagshotellet, ritat av Hakon Ahlberg, uppfördes 1930. Byggnaden ligger inom Bolagsområdet i Malmberget, där en stor del av samhällets äldre bebyggelse är belägen. Området är av brukskaraktär, med tjänstemanna- och arbetarbostäder, disponentvilla, bolagskontor och bolagshotellet.

Uppdateringar
05-05-2011
Rivningshot. LKAB har nyligen lämnat in en anmälan om avveckling av de 12 fastigheterna inom Bolagsområdet. Det kulturhistoriskt värdefulla bolagshotellet är en av fem fastigheter som preliminärt avses rivas. Läs mer i Norrbottens kuriren. (Länk nedan).
10-01-2013
Bolagshotellet är nu rivet.

Externa länkar
Norrbottens kuriren

keyboard_arrow_up