Län: Västra Götaland
Ort: Ale

Äldre skolbyggnader i 1920-talsklassicistisk utformning, uppförda 1932. Miljön har efter hand utökats med skolbyggnader från senare tid. Byggnaderna finns utpekade i kulturhistorisk inventering utförd av Ale kommun, Länsstyrelsen och Västarvet. I rapporten framgår att miljön är intressant eftersom den har skolbyggnader från olika tider och visar på skiftande ideal för skolors utformning. Skolan behöver nu byggas om för att rymma fler elever och de äldre byggnaderna är inte inkluderade i det nya förslaget, och eventuellt föreligger ett rivningshot.

Bebyggelseinventering: https://ale.se/download/18.3e56d9df129ccbbb525800016493/1363266653278/Kulturhistorisk%20bebyggelseinventering.pdf