Bläckhorn i trä (B51 – B53)

Län: Norrbotten
Ort: Kiruna
Datum: 11-02-2011

Rivningshot. Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, ritade av Gustaf Wickman. De aktuella byggnaderna är försedda med skyddsbestämmelser i befintlig detaljplan. I kommunens bedömning av kulturvärden för byggnader inom planområdet, från 2010, beskrivs Bläckhornen som ”karaktärsbyggnader för Kirunas bebyggelse, de äldsta i sitt slag med flera efterföljare. Husen är av hög arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet och förhållandevis välbevarade sedan tillkomsten, vilket bidrar till mycket höga kulturvärden”. Trots detta säkerställs inte ett bevarande i den föreslagna detaljplanen. Tvärtom har Kiruna kommun för avsikt att avlägsna skyddsbestämmelserna i den nya detaljplanen.

Uppdateringar
30-01-2014
Möjligtvis kommer något av träbläckhornen att flyttas, men övriga rivs som läget ser ut i dagsläget. Ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och LKAB reglerar vilka byggnader – som mest 21 stycken under hela stadsomvandlingsprocessen – som kommer att bevaras genom att flyttas. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en kulturmiljöanalys, frågan är vad effekterna kommer att bli av denna.

Uppdatering 2017
Byggnaderna har flyttats, se länk nedan:

https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/kiruna/tidplan-kiruna/projekt-i-kiruna/blackhornshus-flyttas/