fbpx

Bläckhorn i trä (B51 – B53)

Län: Norrbotten
Ort: Kiruna
Datum: 11-02-2011

Rivningshot. Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, ritade av Gustaf Wickman. De aktuella byggnaderna är försedda med skyddsbestämmelser i befintlig detaljplan. I kommunens bedömning av kulturvärden för byggnader inom planområdet, från 2010, beskrivs Bläckhornen som “karaktärsbyggnader för Kirunas bebyggelse, de äldsta i sitt slag med flera efterföljare. Husen är av hög arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet och förhållandevis välbevarade sedan tillkomsten, vilket bidrar till mycket höga kulturvärden”. Trots detta säkerställs inte ett bevarande i den föreslagna detaljplanen. Tvärtom har Kiruna kommun för avsikt att avlägsna skyddsbestämmelserna i den nya detaljplanen.

Uppdateringar
30-01-2014
Möjligtvis kommer något av träbläckhornen att flyttas, men övriga rivs som läget ser ut i dagsläget. Ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och LKAB reglerar vilka byggnader – som mest 21 stycken under hela stadsomvandlingsprocessen – som kommer att bevaras genom att flyttas. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en kulturmiljöanalys, frågan är vad effekterna kommer att bli av denna.

Meny