fbpx

Bläckhorn i tegel (B48 -B50)

Län: Norrbotten
Ort: Kiruna
Datum: 11-02-2011

Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, varav merparten är uppförda i trä. Tre stycken är emellertid byggda av tegel. Dessa byggdes på försök, då intressenter i LKAB även ägde ett tegelbruk. I kommunens bedömning av kulturvärden för byggnader inom planområdet, bör tegelbläckhornen flyttas. Detta då har hög arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet och är ”de äldsta tegelhusen i Kiruna är dessutom de enda i sitt slag och de dokumenterade turerna kring dess tillkomst kan ses som märkliga även ur nationellt samhällshistoriskt, ekonomiskt perspektiv”. Trots detta säkerställs inte ett bevarande i den föreslagna detaljplanen. Tvärtom har Kiruna kommun för avsikt att avlägsna skyddsbestämmelserna i den nya detaljplanen.

Uppdateringar
30-01-2014
Möjligtvis kommer något av träbläckhornen att flyttas, men övriga rivs som läget ser ut i dagsläget. Ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och LKAB reglerar vilka byggnader – som mest 21 stycken under hela stadsomvandlingsprocessen – som kommer att bevaras genom att flyttas. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en kulturmiljöanalys, frågan är vad effekterna kommer att bli av denna.

September 2021
Byggnaderna är rivna.

keyboard_arrow_up