fbpx

Birka, Nacka kommun

Gula listan, Hotat

Län: Stockholm
Ort: Nacka

Birka är ett av Nackas äldsta villaområden. De första husen byggdes i slutet av 1800-talet. Kulturmiljön präglas av bebyggelsens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den goda anpassningen till landskapets former och förutsättningar, men vittnar också om den industriella utvecklingen som startade med Saltsjöbanans utbyggnad 1893. Det sätt på vilket vägnät och bebyggelse har vuxit fram, speglar på ett tydligt sätt Nackas särskilda förutsättningar från ett historiskt och topografiskt perspektiv. Aktuella planer på att riva nästan samtliga byggnader för att möjliggöra hög exploatering med flerbostadshus betyder att en tydlig årsring som har stor betydelse för förståelsen av Nackas historia och utveckling försvinner för alltid.

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler