fbpx

Ytbehandling lertegel?

Frågeställare: CA Eriksson
Vi har mer än 400 tegelpannor, på mark, högtryckstvättade med Citronsåpa. Vad är lämpligt att behandla dem med innan vi lägger dem på vårt uthus?

Svar:
Lertegelpannor behöver inte ytbehandlas, lertegel är en av våra mest långlivade material. Påväxt av lavar och mossa kan förekomma om takfallen är skuggade och vindskyddade av träd och växtlighet men det är inget tekniskt problem om man håller efter någorlunda. Kemikalier, s.k. algtvätt eller liknande kan vara verksamma tillfälligt innan de sköljs bort av regn men innebär också en miljöbelastning.