fbpx

Betong i mullbänk

Vi har börjat riva ut renovering från 70/80-tal i vårt timmerhus från 1600-1700 tal. Under heltäckningsmatta, plastmatta, spånskivor och mineralull hittar vi ett lager betong, gissningsvis några cm tjockt, lagt på plast (som sticker upp här och var).
Ska vi försöka få bort det eller kan vi låta det ligga kvar?

Svar:

En bra grundregel inom byggnadsvården är att att inte ändra på fungerande konstruktioner. Om det är torrt över och under cementen och plasten är det ett tecken på att det kan fungera i fortsättningen också förutsatt att ni inte ändrar något annat i konstruktionen eller uppvärmningen som kan påverka helheten. Men betong och plast i bjälklag är ofta en orsak till problem, betongen är tät och stel och plasten hindrar fuktvandring. Och med tanke på att huset är så gammalt vore det nog bra om ni kunde frilägga på ställen som skulle kunna vara utsatta (längs yttervägg och på de sidor där terrängen eventuellt sluttar in mot huset) eller där högre fukthalt kan mätas. Kontakta en erfaren byggnadsvårdare genom era länsombud och be om en besiktning på plats.