Betel i Sunne

Län: Värmland
Ort: Sunne

Ett akut rivningshot hänger över frikyrkokapellet Betel i Sunne, uppfört 1908. Värmlands museum säger i ett yttrande bland annat: “Betelkyrkan har ett synnerligen högt värde och bör bevaras, oavsett nuvarande skick” och ”Oberoende av skicket har byggnaden viktiga sociala, bebyggelse- samt lokalhistoriska värden, vilket sammantaget ger den ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.” Fråga om byggnadsminne är väckt.

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!