fbpx

Betel i Sunne

Län: Värmland
Ort: Sunne

Ett akut rivningshot hänger över frikyrkokapellet Betel i Sunne, uppfört 1908. Värmlands museum säger i ett yttrande bland annat: ”Betelkyrkan har ett synnerligen högt värde och bör bevaras, oavsett nuvarande skick” och ”Oberoende av skicket har byggnaden viktiga sociala, bebyggelse- samt lokalhistoriska värden, vilket sammantaget ger den ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.” Fråga om byggnadsminne är väckt.

 

keyboard_arrow_up