fbpx

Bedömning av plåttak?

Vi har ett hundraårigt gårdshus med ett lika gammalt plåttak. Plåten ser ut att vara galvaniserad och hel men den har ställvis ytrost och avflagnad ytbehandling. Senaste Ytbehandlingen är ca 20 år gammal och av oklar kvalitet. Vi planerar underhåll av taket men vet inte var vi kan vända oss för objektiv rådgivning. Målare eller plåtslagare eller både och? Tack på förhand!

Svar:

Jag förstår det som att frågan främst handlar om vem ni kan vända er till för objektiv rådgivning. Traditionellt är det snarare plåtslagare än målare som arbetat med målning av plåttak. Det har väl dock i viss mån luckrats upp på senare år genom att det har uppstått firmor som är specialiserade på sådan målning och plåtslagarna i viss mån har släppt den arbetsuppgiften. Plåtslagare med ingående kunskap om traditionella färgtyper finns men det är ovanligt.

Vet ni vad det målades med senaste gången? Om det finns anteckningar eller någon gammal färgburk kvar så är det värdefullt att veta. Annars bör man undersöka det. Om det är målat med en oljebaserad färg så bör man absolut fortsätta med det, om det är målat med en akrylatbaserad färg så kan det, tyvärr, finnas anledning att fortsätta med det, men det beror också lite på olika faktorer som jag inte går in på här.

I första hand jag jag i ert fall låta en målare med kunskap om traditionellt måleri göra ett åtgärdsförslag, alternativt en teknisk konsult med byggnadsvårdsinriktning. Låter man en ’vanlig’ plåtslagare göra ett förslag så är det ganska stor risk att det bir någon standardlösning som inte tar hänsyn till takets och byggnadens karaktär.

keyboard_arrow_up