fbpx

Artikeln är under bearbetning

En enkel skorstenshuv av plåt, godkänd av sotaren och tillverkad av en plåtslagare för en billig penning. Huven hålls på plats med rostfria skruvar och muttrar. På huvens utvikta nederdelar sitter förstärkningar med bandjärn. För att ta bort huven måste muttrarna lossas. Ingen perfekt lösning, men det fungerar. I ett annat sotningsdistrikt gällde att huven skulle skjutas in i falsar på ett beslag på skorstenstoppen, med vikbara plåtfästen för att inte glida iväg. ILLUSTRATION: MÅNS HAGBERG

Att montera en huv som regnskydd på skorstenen, förbättrar också själv­ draget och husets inomhusklimat. Måns Hagberg beskriver skorstenens funktion i äldre byggnader och olika typer av skorstenshuvar.

Fram till 1970­talet hade nästan alla hus skorsten, ofta murad i tegel med en eller flera kanaler som mynnade rakt upp i det fria.
Skorstenens funktion var att leda ut rök­gaser från eldning. De varma rökgaserna steg upp genom skorstenen och ut. När det blåste, blev det ytterligare drag med ejektorverkan, det vill säga den sugkraft som uppstår då vinden passerar över skorstenens mynning.
Skorstenarna fungerade bäst om de var placerade på taknocken. Annars måste de vara så höga att det blev drag oavsett vindriktning.

Viktigt med ventilation

Sotaren Johnny Åberg kontrollerar att skorstenshuven sitter som den ska. Just den här huven har förstärkningsstag som plåtslagaren satte dit på eget bevåg. De före-kommer även på andra hus i trakten. FOTO : MÅNS HAGBERG

I ett hus med självdrag stiger den varma, be­gagnade rumsluften upp genom skorstenens ventilationskanaler. Ny luft kommer in genom springor och otätheter eller ventiler.
Vid eldning torkar värmen även ut ventila­tionskanalerna. Det fungerar ofta bra, men om man inte eldar på sommaren kan fuktig luft bli stående i kanalerna. Då blir det svårt att få igång spisar och kakelugnar och risken för bakdrag ökar.
Bakdrag uppstår när uteluft letar sig ner i stället för att inneluft stiger upp. Det kan räcka med att köksfläkten drar ut luft ur huset så att det blir undertryck.

Regnskydd

Skorstenskanaler som mynnar rakt upp tar emot en hel del regn. Så länge skorstenarna används, och huset eldas med ved, kol eller koks, värms murverket och torkar upp allt eftersom. I ett högre hus hinner oftast regn att absorberas av skorstenens tegel, medan låga hus är mer känsliga för kraftiga regn.
Har man elvärme eller värmepump och bara trivseleldar enstaka gånger, blir det nog be­kymmer på sikt. Därför bör skorstenen skyd­das med en skorstenshuv. Då kommer också husets inneklimat att förbättras, självdraget fungera bättre och huset att bli mer trivsamt.

Börja med att titta runt i omgivningen för att hitta förebilder. Resonera med sotaren om hur regnskyddet ska utformas och monteras.

Olika modeller

Det finns olika modeller av skorstensskydd. Börja gärna med att titta runt i omgivningen för att hitta förebilder. Man ska också tidigt resonera med sotaren om hur regnskyddet ska utformas och monteras.

Platt regnskydd av stenliknande material, möjligen natursten. Regnskyddet hålls på plats med en stenbum-ling. Bild från Fröjel på Gotland. FOTO: MÅNS HAGBERG
Platt regnskydd av plåt på ett äldre trähus på Gotland. Notera nätet mot fåglar. Välj en modell som finns i grannskapet, och rådgör med sotaren från början. FOTO: MÅNS HAGBERG
Exempel på olika typer av skorstensskydd. Ventilationsrör med kinahattar, ett pyramid-format regnskydd och en skorstensflöjel. Skorstensflöjlar har till uppgift att vända efter vinden och därmed skapa sugverkan i skor-stenen. Bilden är tagen i kvarteret Duvan i Norrköping. FOTO: MÅNS HAGBERG

Enkla huvar med raka gavlar fungerar bra, det blir drag även då en sådan huv står tvärs vinden. Kommersiellt finns flera typer av huvar att köpa, som fungerar olika bra. En låg, tunnelliknande huv innebär risk för bak­drag, att en kanal drar ner luft från en annan kanal i huset. Det är bättre att ha en hög och luftig huv, och hellre få in en del stänk än att få fel på ventilationen. En annan typ kan beteck­nas som »prärieskonarmodellen« med utåt­ lutande gavlar och utåtbukande sidor, som ofta blir alltför iögonenfallande.
Platta regnskydd förekommer också. Om de stämmer med husets uttryck och sotaren är med på noterna, kan de bli en bra lösning. Sannolikt kräver sotaren numera en ledad upphängning och ett stag för att hålla skivan uppe vid sotning, som på bilens motorhuv.
Sammanfattningsvis är skorstenshuvar ett enkelt och bra sätt att skydda skorstenen från att bli blöt, och i förlängningen skapa ett bättre inneklimat. Det är bra både för huset och för de som bor i det.

Måns Hagberg, arkitekt SAR/MSA, hagberg2000@hotmail.com

keyboard_arrow_up