fbpx

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 03-05-2011

Uppdatering aug 2016: Husets ägare ville för några år sedan riva huset men fick avslag från kommunen med hänvisning till kulturhistoriskt värde. En upprustning har nu påbörjats. /PS
Huset på Bangatan 10 uppfördes år 1900 efter ritningar av Oscar W. Nilsson och har än idag kvar sina originalfönster och dekorativt utformade omfattningar. Trapphusen i hyreshuset har kvar sin ursprungliga karaktär med portar, klinkergolv, bröstningspaneler, svängda kalkstenstrappor och stuckaturer. Men byggnaden, som ingår i kommunens bevarandeprogram, är vanskött med putsskador, fukt- och mögelskador och balkonger som varit nära att rasa. Dessutom saknas centralvärme. Det har gjorts ett flertal anmälningar om vanskötsel och kommunen har utfärdat förelägganden, men förfallet har fortgått. Fastighetsägaren har ansökt om rivningslov. Göteborgs kulturnämnd har i ett beslut 2011-04-28 sagt nej till rivning av Bangatan 10. Nämnden menar att en oberoende utredning av husets byggnadstekniska status bör genomföras. Utredningen bör enligt dem belysa vilka åtgärder som behövs för att bevara huset. Stadsbyggnadskontoret har i sitt tjänsteutlåtande gått på kulturförvaltningens linje och är även de emot rivningen. Den 13 december avgörs husets framtid då politikerna skall fatta beslut.

Uppdateringar
20-02-2012
Nu har fastighetsägaren inkommit med sitt yttrande, ett mycket ovanligt sådant. Försättssidan är ett omslag från Nobels pjäs Nemesis och själva yttrandet är fyllt med märkligheter där Bangatan 10 benämns som ”Big Bang. 10”. Stadsbyggnadskontoret står kvar vid sitt tidigare ställningstagande om att renovering lönar sig framför rivning. Den 3 april ska ärendet upp i byggnadsnämnden.
05-05-2012
Räddad! Rivningslovet har avstyrkts. Men förfallet fortgår. Nu har Posten och Bring slutat att dela ut post till Bangatan 10 eftersom arbetsmiljön i trapphuset är för dålig med trasiga räcken och trappsteg, dålig belysning, oisolerade elkablar etc. Detta är en mycket ovanlig åtgärd. Göteborgs Postens Malin Lernfelt ryter till om det förfallna stenhuset på Bangatan 10. Hon menar att det behövs drastiska metoder eller en lagändring som gör att fastighetsägare inte tillåts smita från sitt ansvar utan betydligt allvarligare konsekvenser än ett och annat futtigt vite. Hon skriver: ”Åren går, men inget händer på Bangatan 10. Representanter för myndigheter och organisationer springer i trapphuset, skakar på huvudet och säger att så här kan det inte se ut. Räddningstjänsten vill helst stänga ned. Posten vägrar av säkerhetsskäl att dela ut post. Sammanlagt har kommunen fått in mängder med anmälningar rörande vanskötsel. Trots det kan fastighetsägaren obehindrat fortsätta att låta det i grunden mycket vackra och kulturhistoriskt värdefulla huset förfalla. Det är inte rimligt att en fastighetsägare som missköter sig i decennier tillåts fortsätta.”
02-12-2013
En enig byggnadsnämnd har nu beslutat att det ska undersökas hur stadsbyggnadskontoret kan bistå för att rädda Bangatan 10. Hyresgästföreningen och de boende är sedan tidigare överens om att ansöka om tvångsförvaltning. Förhoppningsvis kan nu detta leda till att något av de kommunala bostadsbolagen tar över förvaltningen av huset.
15-05-2014
Bangatan 10 i Göteborg tvångsförvaltas, äntligen! Nu är det klart att det kulturhistoriskt värdefulla, men mycket förfallna och nedgångna hyreshuset från förra seklet kommer att tvångsförvaltas av Familjebostäder och att fastighetsägaren fråntas rätten att ta hand om det misskötta huset. Beslutet från hyresnämnden gäller omedelbart och tre år framåt, men ännu är det oklart när det kommer att verkställas. Det innebär att den kommunala hyresvärden får ansvar för bland annat underhåll och hyror.
30-06-2014
Turerna kring Bangatan 10 går vidare och än är inte hotet över. Nu har hyresvärden överklagat tvångsförvaltningen. I sin överklagan menar han att hyresgästerna iscensatt problemen inför hyresnämnden besiktning. Bland annat anklagar dem för att med flit ha låst in duvor på vinden i syfte att låta dem dö. Ärendet ter sig allt mer märkligt, och allt mer sorgligt. Att underhållet är så kraftigt eftersatt att posten till och med slutat dela ut till adressen av arbetsmiljöskäl, att puts faller ned på gatan, oisolerade elkablar, trasiga trappor, mögel mm är svårt att skylla på sina hyresgäster. Det står helt klart att fastighetsägaren inte klarar av sin uppgift.

Externa länkar
Nya dörrar brandsäkrar Bangatan 10 | Göteborg Direkt 11 aug 2016
TV4 play 
Ovisst för rivningshotad byggnad
Nytt hopp för Bangatan 10 
Rädda Bangatan 10 från rivningshotet
Ingen postutdelning till Bangatan 10
Tvång enda lösningen? 
Bangatan 10 tvångsförvaltas
Tvångsförvaltning överklagas på Bangatan 

Meny