fbpx

Bananhuset, Blåklinten 1

Län: Stockholm
Ort: Roslags-Täby
Datum: 06-12-2018

Det så kallade Bananhuset i Roslags-Täby, fastigheten Blåklinten 1, hotas av rivning. Det finns dock en överklagan finns för projektet, och rivninglov fattas. En ny detaljplan håller på att tas fram för området, där det ska skapas möjligheter för 1400 nya bostäder i området. Bananhuset har enligt kommunens egen utredning ett högt kulturhistoriskt värde.

Uppdateringar

19-06-12
Arbetet med att riva Bananhuset har nu inletts.

19-02-2019
Hotet mot Bananhuset är långtifrån avvärjt. Detaljplanen för nya Roslags-Näsby har nu vunnit laga kraft efter en lång rad av överklaganden från boenden. Nu flyttar hyresgästerna, och kommunen planerar att riva byggnaden kanske redan i mars.

Externa länkar
Tidningsartikel

Så monteras ”Bananhuset” ner bit för bit

keyboard_arrow_up