Bananhuset, Blåklinten 1

Län: Stockholm
Ort: Roslags-Täby
Datum: 06-12-2018

Det så kallade Bananhuset i Roslags-Täby, fastigheten Blåklinten 1, hotas av rivning. Det finns dock en överklagan finns för projektet, och rivninglov fattas. En ny detaljplan håller på att tas fram för området, där det ska skapas möjligheter för 1400 nya bostäder i området. Bananhuset har enligt kommunens egen utredning ett högt kulturhistoriskt värde.

Uppdateringar

19-06-12
Arbetet med att riva Bananhuset har nu inletts.

19-02-2019
Hotet mot Bananhuset är långtifrån avvärjt. Detaljplanen för nya Roslags-Näsby har nu vunnit laga kraft efter en lång rad av överklaganden från boenden. Nu flyttar hyresgästerna, och kommunen planerar att riva byggnaden kanske redan i mars.

Externa länkar
Tidningsartikel

Så monteras ”Bananhuset” ner bit för bit

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!