Badhuset i Norrtälje

Län: Stockholm
Ort: Norrtälje
Datum: 03-06-2014

Det välbevarade badhuset i Norrtälje, uppfört 1958 efter ritningar av Bengt Gate, hotas av rivning. Den 16 juni väntas kommunfullmäktige anta detaljplanen som möjliggör en rivning. Planärendet har forcerats och byggföretaget JM saluför redan bostäder i den byggnad de vill uppföra på platsen. Fråga om byggnadsminnesförklaring är väkt och länsstyrelsen utreder just nu frågan. Badhuset stänger den 13 juni och ska ersättas av en ny badanläggning i augusti.

Externa länkar
Nya bostäder när badhus rivs | Norrtelje Tidning 8 maj 2015 
Frågetecken kring rivning av Norrtälje badhus