fbpx

En mild färgskala präglar både naturen och byggnaderna på Cape Cod. FOTO: TINA AXELSSONPå Cape Cod finns en säregen och lätt igenkännbar byggnadsstil med gamla anor. De spånklädda villorna är både vackra att se på och funk­tionella, då de står emot vindarna från havet. Tina Axelsson och Martha Sherrill arbetar med en bok som beskriver både hus och människor.

Cape Cod är en långsmal halvö i del­staten Massachussets, USA. Den sträcker sig ut i Atlanten avskild från fastlandet av en kanal. Vida sandstränder, friluftsliv och valsafari lockar varje år stora skaror av turister hit.
Den karakteristiska byggnadsstil som för­ knippas med halvön, introducerades av de engelsmän som under 1600­talet kom som nybyggare till området. Med inspiration från brittiska cottages, uppfördes byggnader gjorda för att stå emot hårt väder.

Under ett par års tid har fotograf Tina Axelsson och författaren Martha Sherrill återvänt till Cape Cod för att under olika årstider fotografera byggnader och intervjua människor som de mött utefter vägen.
Målet är en bok som kopplar samman arkitekturen med berättelserna. I historierna om färgstarka personligheter och ljuva som­ marminnen från förr, vill de fånga in och synliggöra den speciella känsla som finns på den här platsen.

Halv Cape

Traditionella Cape Cod-hus delas in i fyra kategorier utifrån storlek och konstruktion. Bilden visar en så kallad »halv cape«, där två fönster är placerade vid sidan av dörren. En hel cape har centralt placerad dörr med två fönster på ömse sida. Det finns också kvarts cape och halv cape. Den minsta byggnadstypen har på entrésidan en dörr och ett fönster. Skorstenen är ofta stor och centralt placerad, rummen grupperade kring eldstaden.

Hållbara material

Hus omgivet av sanddynor, svajande strandgräs och havet som sträcker sig ända till England. Cape Cod-villorna får sitt karakteristiska utseende bland annat på grund av att de ska klara att stå emot hårt och blåsigt väder. Fasader och tak är spånklädda och omålade, och får gråna över tid. Genom att använda lokala, motståndskraftiga material som cederträ och tall, skyddas husen.

Anor från England

Ett klassiskt Cape Cod-hus har en enkel kvadratisk eller rektangulär konstruktion med sadeltak. Här är fasaderna klädda med vitmålad liggande panel och taket är spåntäckt. Fönstren är småspröjsade. Ytterdörrens omfattning är det enda dekorativa elementet.

Kändistätt

Exklusiv Cape Cod-villa, uppbruten genom byggnadsdelarnas olika höjd och form. Den stora gräsmattan är typisk för den här sortens hus, och blå hortensia är populärt som trädgårdsväxt. Flera berömda personer har haft sina sommarvisten här, bland annat John F Kennedy och hans familj som tillbringade sina semestrar på Cape Cod under 1960-talet.

En tydlig form

Byggnaden utgörs av en enkel volym, krönt av ett sadeltak utan takfot, och med en lägre byggnadsdel i vinkel. Knutar, omfattningar och lister är vitmålade. Under många år var Cape Cod-stilen i princip utdöd, men fick nytt liv på 1920-talet då Bostonarkitekten Royal Barry Willis gav den ett nytt uppsving. De flesta av dagens villor är uppförda efter andra världskriget.

Odekorerad enkelhet

Ljuset på Cape Cod har länge lockat konstnärer, precis som till Skagen och andra havsnära platser. Mitt i sanden står denna lilla enkla byggnad med pulpettak, spånklädd fasad och inga utsmyckningar. Branta tak är vanligt eftersom vintrarna kan vara stränga med mycket snö.

Anna Lokrantz, bebyggelseantikvarie anna.lokrantz@byggnadsvard.com

keyboard_arrow_up