B-huset Huvudnässkolan

Län: Västra Götaland
Ort: Vänersborg
Datum: 15-05-2013

Rivningshot. Huvudnässkolan uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Åke Wahlberg och är ett tidigt exempel på användning av s k prefab-element. Skolan var när den byggdes en mycket modern byggnad vad gällde teknik men även arkitektoniskt i framkant. Till skolan hör en aula, i kopparkostym, med ett mycket säreget uttryck. År 2007 väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan vilket föranledde en byggnadsminnesutredning som utfördes av Västarvet. I sin utredning tillmäter Västarvet skolbyggnaden ett stort kulturhistoriskt värde och skriver bland annat: ”Vid en jämförelse med andra skolor visar sig Huvudnässkolan vara en tidig representant för den modernistiska prefabbetongarkitekturen. Inom ramen för BM-utredningen har få eller nästan inga liknande exempel funnits.” Vänersborgs kommun har beslutat om rivning av skolan, men vill spara aulan som är den mest uttrycksfulla delen.

Uppdateringar
06-11-2013
Med sorg kan vi meddela att nu rivs B-huset till Huvudnässkolan i Vänersborg.

Externa länkar
Västarvets kulturhistoriska utredning