B-huset Huvudnässkolan

Län: Västra Götaland
Ort: Vänersborg
Datum: 15-05-2013

Rivningshot. Huvudnässkolan uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Åke Wahlberg och är ett tidigt exempel på användning av s k prefab-element. Skolan var när den byggdes en mycket modern byggnad vad gällde teknik men även arkitektoniskt i framkant. Till skolan hör en aula, i kopparkostym, med ett mycket säreget uttryck. År 2007 väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan vilket föranledde en byggnadsminnesutredning som utfördes av Västarvet. I sin utredning tillmäter Västarvet skolbyggnaden ett stort kulturhistoriskt värde och skriver bland annat: ”Vid en jämförelse med andra skolor visar sig Huvudnässkolan vara en tidig representant för den modernistiska prefabbetongarkitekturen. Inom ramen för BM-utredningen har få eller nästan inga liknande exempel funnits.” Vänersborgs kommun har beslutat om rivning av skolan, men vill spara aulan som är den mest uttrycksfulla delen.

Uppdateringar
06-11-2013
Med sorg kan vi meddela att nu rivs B-huset till Huvudnässkolan i Vänersborg.

Externa länkar
Västarvets kulturhistoriska utredning

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!