B-huset Huvudnässkolan

Län: Västra Götaland
Ort: Vänersborg
Datum: 15-05-2013

Rivningshot. Huvudnässkolan uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Åke Wahlberg och är ett tidigt exempel på användning av s k prefab-element. Skolan var när den byggdes en mycket modern byggnad vad gällde teknik men även arkitektoniskt i framkant. Till skolan hör en aula, i kopparkostym, med ett mycket säreget uttryck. År 2007 väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan vilket föranledde en byggnadsminnesutredning som utfördes av Västarvet. I sin utredning tillmäter Västarvet skolbyggnaden ett stort kulturhistoriskt värde och skriver bland annat: ”Vid en jämförelse med andra skolor visar sig Huvudnässkolan vara en tidig representant för den modernistiska prefabbetongarkitekturen. Inom ramen för BM-utredningen har få eller nästan inga liknande exempel funnits.” Vänersborgs kommun har beslutat om rivning av skolan, men vill spara aulan som är den mest uttrycksfulla delen.

Uppdateringar
06-11-2013
Med sorg kan vi meddela att nu rivs B-huset till Huvudnässkolan i Vänersborg.

Externa länkar
Västarvets kulturhistoriska utredning

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler