Inlägg av Josefina Fogelin

Bygg så att det passar in!

Kristina Berglund är arkitekt SAR/MSA och tidigare vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Hon är en av författarna till yttrandet över planförslaget Van der Huff 8, Stockholms stad. Här förklarar hon vad den egentligen handlar om.

Läs mer

Hör oss på radio!

– I programmet diskuteras skogsbruk. Ekologisk mångfald,  brandrisk och insektsangrepp ställs mot dagens rationella skogsbruk som inte är så bra för naturen men väldigt bra för Sveriges exportinkomster.

Läs mer

Fönsterrenoveringens dag!

Snart firar byggnadsvårdare i hela Sverige Fönsterrenoveringens dag. Arrangörernas syfte är att lyfta de miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster i stället för att byta ut dem!

Läs mer

Ett års gratis medlemskap!

Vi behöver din hjälp! I samband med ett organisationsutvecklingsprojekt som föreningen genomför ska vi genomföra intervjuer med ett antal medlemmar. Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre? Delta i en av våra telefonintervjuer!

Läs mer

Nu rivs Norrbergsskolan trots alla protester

– Vi vet att att exploateringsavtalet med Besqab är till byggföretagets fördel. Vi medborgare är grundlurade. Exploateringen inklusive kommunens alla åtaganden riskerar att bli en förlustaffär. Vi skattebetalare kommer i så fall få betala för att vårt kulturarv förstörs. 

Läs mer