fbpx

Åtgärda källare

Jag och min sambo bor i ett reveterat resvirkeshus med naturstensgrund från 1917. Har lite huvudbry kring källaren och hur vi ska tänka. Huset fick vatten i källaren via avlopp och golvbrunnar vid ett 100-årsregn för 7-8 år sedan (innan vi bodde här). Därefter gjöts ny bottenplatta. Väggarna var inklädda i furupanel á la 70-tal som kapades ca 1 meter från golv för att kunna torka upp. När vi nu bott i ca ett år i huset har vi tagit bort allt resterande organiskt material och det är dags att ta tag i väggarna. Ambitionen är att inte ha en inredd källare, utan mer i syfte att bereda plats för förvaring av sportutrustning, vin-/matkällare, tvättstuga etc.

När vi tog bort resterande träpanel insåg vi snabbt att den invändiga putsen vittrat sönder till stora delar. Det finns också delar med mindre mängd svartmögel (främst mot husets ytterhörn), samt en del saltutfällning. Luftfuktigheten i källaren ligger runt 60% nu på vintern. Vi har nyligen bytt yttertak och avvattning. I vår gräver vi stenkistor som vattnet leds till för att få bort regnvattnet från grunden.

Frågan är hur vi tar oss an själva väggarna? Är offerputs ett lämpligt alternativ? Vilket typ av bruk bör vi använda?

Svar:

Källare och grunder under mark är ofta utsatta för fuktig mark och detta kan påverka byggnaden. Här gäller det att ta ett steg tillbaka och försöka se helheten innan man planerar eventuella åtgärder. Och i ert fall så så känns det som ni har fått med ett bra helhetstänk.
Att se över markförhållanden på utsidan med frånlut och avvattning är jättebra och här kan man även se till att man inte har växter som håller fukt nära byggnaden. Fukten kan dock komma kapillärt, underifrån, också och detta är svårare att styra över.
När det gäller källaren och väggarna så är min rekommendation att man håller dem så öppna som möjligt, både med val av färgtyp och brukstyp. Detta för att eventuell fukt som kommer in inte ska stanna i väggen och förstöra själva grundkonstruktionen eller installationer.

Putslaga med ett kalkbruk, lufthärdande eller svagt hydrauliskt, och välj grovlek efter övriga väggar eller estetik. Kan ni undvika färg så är det det bästa i första skedet för att se om åtgärderna fungerar. Alternativ är en traditionell kalkfärg.
Se till att ni inte har förvaring/ möbler mot ytterväggarna då detta hindrar luftcirkulationen som hjälper till med uttorkning och undviker eventuella mögel angrepp.

Saltutfällningar borstar/ dammsuger ni bort och mögel kan saneras med en svag spritlösning. Ättika fungerar också bra men fräter tyvärr på kalkbruket/ färgen.

keyboard_arrow_up