Återställning av bjälklag/isolering i bjälklag i en lägenhet i ett hus byggt 1896

Mer ingående förklaring av konstruktionen:
Bjälklaget i lägenheten har tidigare varit fäst i ytterväggen och hjärtväggen samt vilat i, och delvis varit omsluten av, isoleringsmaterial av typen sand/koksaska. Vad vi har förstått så har det också funnits någon slags blindbotten i denna konstruktion.

Som det ser ut nu är vissa bjälkar kapade på ett vis så att dessa inte längre är fästa i hjärtväggen, och den omslutande sanden har tagits bort. Istället har bjälkarna stagats upp på enstaka ställen balanserandes på tegelstenar och omslutits av fiberull/mineralull med betydligt mycket lägre densitet än det tidigare isoleringsmaterialet. Konstruktionen känns inte ordentlig och vibrationer fortplantar sig i den när man går på det pålagda golvet.

Det vi vill göra är att återställa golvet till den stabilitet och kvalitet som det hade från början men vet inte riktigt hur man förklarar för en snickare att detta ska göras, vad man ska fylla med och om någon speciell kompetens behövs för att utföra detta jobb. Kan ni hjälpa oss med detta?

Svar:

Beskrivningen låter lite oroväckande om det finns utrymmen under bjälklaget och det är nog bra att konsultera en erfaren byggnadsvårdare som kan besiktiga på plats. Kontakta ditt länsombud som vet vem du kan vända dig till i ditt län. I boken ”Så byggdes husen” som finns att låna på bibliotek, finns de flesta konstruktionerna pedagogiskt uppritade. Om det inte finns utrymmen under bjälklaget kanske det är en s.k. mullbänkskonstruktion vilket i och för sig är ovanligt i flerbostadshus. Mullbänkskonstruktionen finns beskriven här.