fbpx

Återställande efter hussvamp i grund

Hur skall jag gå till väga för att kunna inreda rummet igen. Nu är det naken kullersten där golvet låg och väggarna är också kala med lite tapetrester på timmerväggarna. Huset ligger i en strandkant.

Svar:

Strandnära läge innebär oftast att det är fuktig mark under huset. Det i sin tur ställer speciella krav på grundläggningen. Sjö- och fiskebodar hade ofta enkla grundläggningar på stenar med luftning och isolering förekom sällan. En ny grund behöver i detta läge vara ordentligt luftad och bjälklagsisoleringen vara av hygroskopiskt material och med måttlig isoleringstjocklek så att spillvärme kan bidra till att hålla konstruktionen torr. Men förutsättningarna kan variera mycket. I vissa fall kan en isolerande, kapillärbrytande markisolering som till exempel skumglas vara bra i kombination med en tätare grund för att höja temperaturen i grunden. Läs mer i artikeln På säker grund. Det är alltid viktigt att analysera vad som orsakade svampangreppet så att man inte gör samma fel igen.

keyboard_arrow_up