fbpx

Återställa avdelningslist på veranda

Vi håller på att återställa fasaden på den ursprungliga glasverandan till vår stuga i Stockholms skärgård från cirka 1914. Efter att ha tagit bort den yttersta panelen från 1960-talet kan vi se resterna av en avdelningslist i fönsterhöjd, som även figurerar på en del gamla bilder. Vi försöker avgöra hur den kan ha sett ut för att kunna tillverka en ny, då de gamla bilderna är svåra att tyda i detalj. Det tycks som man kan tyda en del av formen på den övre delen av listen från ursågningen i originalknutbrädan intill, dvs. avsmalnande från ovan- och underkanten, kanske också lite rundad nedtill. Den övre delen av listen har uppenbarligen monterats in mellan panelbrädorna medan underdelen troligen legat utanpå panelen (att döma av färgskillnaden på panelen under den avsågade listen). På den gamla bilden ser det ut som att även den undre delen av listan haft en rundning. Baserat på ovan: Hur skulle ni bedöma att denna list sett ut och stämmer det överens med hur liknande lister såg ut på verandor vid denna tid?

Svar:

Originalet är alltid den bästa källan och ursågningen på bilden ger ju vägledning. På enklare hus som fritidshus var utformningen ofta enkel och man kan utgå från den tekniska funktionen. För att undvika vatteninträngning från regn spikade man fasaden nerifrån och upp, först den snedsågade, nedre vågrätta brädan ovanför grunden (som kan anas mellan staketpinnarna på den svartvita bilden), vilande på denna därefter den snedsågade spontpanelen upp till fönsterbröstningshöjd, därefter bröstningslisten som i nederkant (i detta fall) hade en fals över toppen på den nedre panelen och slutligen den övre spontpanelen som snedsågades och vilade på vattbrädan. I detta välsnickrade fall är hela bröstningslisten i ett stycke men det förekommer även att listen är i två delar – en snedställd bräda (vattbräda) med en separat, grundare avrundad list fastspikad direkt under. I bägge fallen minimerade man risken att vatten kunde tränga in innanför panelen och droppnäsan åstadkoms antingen av nederkanten på den snedställda brädan eller om det är i ett stycke ett fräst spår längs ytterkanten som hindrar att dropparna rinner in mot panelen.

keyboard_arrow_up