Län: Västra Götaland
Ort: Skövde
Datum: 03-03-2014

Rivningshot. Den anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård skall nu rivas för att ge plats för nya bostäder. Skövdebostäder, som äger Aspö Gård, ville ursprungligen behålla huset men menar nu att “hyrorna kommer att bli för höga” varför huset istället skall rivas.

Uppdateringar
09-06-2014
Byggnadsnämnden i Skövde kommun har sammanträde. I protokollet framgår att Miljöpartet reserverar sig mot förvaltningens förslag.
“Tanken bakom att bygga ett bostadsområde i Skövde där miljöhänsyn till i hela processen och boendemiljön i grunden är bra. Vi står dock ej bakom vald plats. Vi tycker det är jättebra att Spö gård blir stadsbondgård i detlajplanen. Vi tycker också att scenen är ett bra inslag i området. Schaktningen samt utfyllnad i norr för att möjliggöra parkeringen säger vi nej till av miljöhänsyn. Vi tycker att kulturbyggnader ska vara kvar. I handlingarna framkommer arbetena vid ravinen som mycket olämplig. Alternativa områden framkommer ej varför vi vill skicka tillbaka detta till utredning. Vi accepterar ingen exploatering som riskerar påverkan av ravinen, viktiga kulturvärden eller vattnet”.
Skövde kommun, Byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll (PDF)
09-06-2014
Västergötlands museum lämnar in sitt yttrande där de bland annat skriver:
“Med hänvisning till alla de kvaliteter och kulturhistoriska värden som sammanfattats och redogjorts för såväl i museets inventeringsarbeten som i de här relaterade omdömena i planbeskrivningen, anser museet att det inte kan vara försvarbart att utesluta (= låta riva) huvudbyggnaden på Aspö i en planering för ny bebyggelse i området. Med de närmast ”obegränsade” ytor som finns att tillgå vid projektering av ny bebyggelse i området, finns det som museet ser det ingen anledning att inte inkorporera Aspös huvudbyggnad i det nya bodstadsområdet. Den gedigna byggnaden skall betraktas som en självklar och värdefull resurs i planeringen för ett nytt bostadsområde i Skövde. Västergötlands museum protesterar skarpt mot att inte huvudbyggnaden på Aspö bevaras och rustas för framtida nyttjande, med nyinredda bostäder eller någon allmän funktion”.
Västergötlands museum ang detaljplanen för Aspö gård (PDF).
11-12-2014
Detaljplanen för Aspö gård antagen.
Detaljplan Aspö Gård (PDF)
24-04-2015
Rivning av huvudbyggnaden pågår.

Externa länkar
Skaraborgs allehanda
Naturskyddsföreningen uttalar sig
Länsombud Peter Sörensen i Radio P4
Mehmet Kaplan om byggprojektet på Aspö gård
Byggnadsvårdsföreningen rasar mot rivningen på Aspö
Asspö rivs, film på youtube
Ekoby kritiseras efter rivning
“Eko-ologisk fågeldans på Västgötaslätten” Peter Sörensen, Byggnadskultur debatt 2015-06-16

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler