Sommaren 2006 ägnades byggnadsvårdslägret åt snickerier, pappspänning, målerier och trädgårdsvård.

När det första byggnadsvårdslägret arrangerades vid Hvita villan år 2000 var huset nästan helt förfallet. Efter femton läger med totalt över hundra deltagare är palladiovillan på Öland nu restaurerad från grunden och arbetet har belönats med Sveriges Arkitekter BlekingeKalmars arkitekturpris.

Hvita villan är ett litet sommarhus på 85 kvadratmeter, byggt 1862 efter ritningar av Carl Hultenberg. För femton år sedan påbörjade Byggnadsvårdsföreningen tillsammans med stiftelsen Drottning Victorias vilohem det stora renoveringsarbetet. Varje sommar, under två veckor i slutet av augusti och början på september, har Öland sedan dess gästats av byggnadsvårdare från olika delar av landet, som deltagit i Hvita villans byggnadsvårdsläger.

Lägerledare Jan-Olov Ekstrand i färd med att tapetsera. Bild från sommaren 2014.

I våras kunde Hvita villan äntligen invigas för att välkomna sina nya inneboende – Svenska Akademiens författare och stipendiater. I november tilldelade Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar restaureringen sitt årliga arkitekturpris och i juryns motivering tar man bland annat fasta på kvaliteten i arbetet och det enorma engagemang som projektet krävt: »Engagemang kan man verkligen tala om i detta fall. Envetenhet och vilja från projektets initiativtagare och arkitekt Leonard Eriksson och än mera engagemang av ledning och deltagare under 15 års träget arbete med Byggnadsvårdsföreningens byggnadshyttor varje sommar. Ett minutiöst och professionellt arbete har givit resultat och Borgholm har fått tillbaka en klenod«.

Vi är självklart väldigt stolta och vill med den här texten rikta ett stort tack till alla fantastiska medlemmar som varit med oss i renoveringsarbetet under de här femton åren. Vi vill också rikta ett extra stort tack till våra ständiga lägerledare och länsombud: Anders Bergstrand och Jan-Olov ”Knallen” Ekstrand, som fått mycket beröm för sina insatser under åren.

Så här ser Hvita villan ut i dag, när restaureringen är klar. Lägerledare

Hvita villan är vårt mest omfattande lägerprojekt någonsin och därför är det
extra roligt att det är just det restaureringsarbetet som får arkitekturpriset.