fbpx

Arbetarbebyggelse, Lindholmen

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 26-01-2015

Den unika och riksintressanta arbetarstadsdelen på Lindolmen hotas av förvanskning sedan planer på att bygga ett stort femvåningskomplex med studentlägenheter i området tagits fram. Riksintresset Lindholmen är det enda kvarvarande sammanhållna varvssamhället som speglar Göteborgs utveckling och historia. Områdets karaktär och enskilda byggnader har höga kulturhistoriska och estetiska värden. Nu planeras uppförandet av 175 studentlägenheter framför de gamla landshövdingehusen. Den föreslagna exploateringen tar ingen hänsyn till riksintresset och skulle innebära att den vackra silhuetten med klättrande landshövdingehus kommer att döljas från älven samtidigt som den kommer att bilda en mur mellan de gamla kvarteren och varvet, vilket minskar läsbarheten av det historiska sammanhanget. I ett yttrande har Länsstyrelsen skrivit att ”förslaget, med föreslagen hushöjd, starkt avviker från riksintressets kulturhistoriska karaktär”. Planerna har lett till protester bland såväl boende som föreningar.

Externa länkar
Debatt Hänsynslös förtätning på Lindholmen 
Studentbostäder på Lindholmen överklagas
Lindholmen Kulturmiljö- och stadsbildsanalys 13 dec 2012

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
juli 2020
jul 01 2020

Kubbmurning

Nynäs Slott, Tystberga, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler