fbpx

Arbetarbebyggelse, Lindholmen

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 26-01-2015

Den unika och riksintressanta arbetarstadsdelen på Lindolmen hotas av förvanskning sedan planer på att bygga ett stort femvåningskomplex med studentlägenheter i området tagits fram. Riksintresset Lindholmen är det enda kvarvarande sammanhållna varvssamhället som speglar Göteborgs utveckling och historia. Områdets karaktär och enskilda byggnader har höga kulturhistoriska och estetiska värden. Nu planeras uppförandet av 175 studentlägenheter framför de gamla landshövdingehusen. Den föreslagna exploateringen tar ingen hänsyn till riksintresset och skulle innebära att den vackra silhuetten med klättrande landshövdingehus kommer att döljas från älven samtidigt som den kommer att bilda en mur mellan de gamla kvarteren och varvet, vilket minskar läsbarheten av det historiska sammanhanget. I ett yttrande har Länsstyrelsen skrivit att ”förslaget, med föreslagen hushöjd, starkt avviker från riksintressets kulturhistoriska karaktär”. Planerna har lett till protester bland såväl boende som föreningar.

Externa länkar
Debatt Hänsynslös förtätning på Lindholmen 
Studentbostäder på Lindholmen överklagas
Lindholmen Kulturmiljö- och stadsbildsanalys 13 dec 2012

keyboard_arrow_up