fbpx

Är nybyggt alltid bättre?

Städerna har under senare år vuxit i rekordfart. Inte sedan 1960-talets miljonprogram har lika många nya bostäder kommit till. Men byggandet har också inneburit ett ökat tryck på kulturmiljön i våra städer. De snabbt stigande markvärdena och fastighetspriserna har på många platser lett till spontana omvandlingar från villaområden till flerbostadsområden. Omvandlingarna har skett utan planering och ofta i marginalen av det som gällande planer tillåter.

Protester mot enskilda rivnings- och nybyggnadsprojekt har förstås hörts. Men även lokala organiseringar: flera nya mindre partier med huvudsyfte att skydda olika lokala miljöer gjorde entré i förra årets val. En ny mobilisering verkar ske till försvar för den nära bostadsmiljön och kulturarvet.

Annan situation på landsbygden
I mindre samhällen och städer är trycket på nya bostäder istället väldigt lågt. Men problematiken densamma. Fullt funktionella och kulturhistoriskt viktiga miljöer rivs, eller lämnas åt sitt öde, eftersom kommunerna inte verkar veta hur man ska handskas med dem. Ett tydligt exempel är Nykroppa gamla skola i Filipstad. Trots att byggnaden varken är fallfärdig eller att kommunen har andra planer för platsen, rivs skolan i dagarna.

ALMEDALSSEMINARIUM 1 JULI 10:15 – 12:00

”Kulturmiljö och byggnadsvård – stadsplaneringens blinda fläck?”

Måndag 1 juli 2019, E-huset, Uppsala universitet. Huvudentré Cramérgatan 3. Plats: “E 35”

I årets seminarium i Almedalen uppmärksammar Svenska byggnadsvårdsföreningen två viktiga ämnen på tema kulturmiljö.

 

  • Villaomvandling som hotar Trädgårdsstäderna

Vi uppmärksammar några av de mest spektakulära rivnings- och ombildningsprojekten under senare år. Vad kan egentligen göras för att ändra inställningen till bevarandefrågorna?

Moderator: Björn Hasselgren

  • Lokalt engagemang för hotad kulturmiljö

De senaste årens lokala engagemang och organisering för kulturmiljöns skydd har varit effektiva. Vilka former har fungerat bäst och hur kan arbetet drivas vidare? Vilken roll kan Gula Listan ha för att samla och stärka arbetet?

Moderator: Malin Lernfelt

Läs mer om båda seminarierna här.

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler