fbpx

Ångfärjestationen

Län: Skåne
Ort: Helsingborg
Datum: 10-11-2011

Uppdatering mars 2016: Valet föll till slut på att flytta Ångfärjestationen 75 meter från sin ursprungliga plats, till en nybyggd del av kajen. Ett bra val. /PS
Ångfärjestationen, uppförd 1898 efter ritningar av Folke Zettervall, hotas av rivning/flyttning till följd av planerna att bygga Saltkristallerna – ett hotell- och konferenscenter – där den gamla ångfärjestationen och nöjesfältet The Tivoli ligger. I augusti 2011 upphävde länsstyrelsen detaljplanen för det omstridda kongressprojektet. Detta med hänvisning till att Helsingborgs riksintressanta stadsmiljö skulle skadas påtagligt. Beslutet har nu överklagats av kommunen. Läs mer i HD i länken nedan. De anser vidare att stationen uppfyller kraven för att bli byggnadsminne.

Uppdateringar
09-01-2014
Länsstyrelsen valde 2013 att inte byggnadsminnesförklara byggnaden. De anser att Ångfärjestationen uppfyller kraven för att bli byggnadsminne, men då fastighetsägaren – kommunen – motsätter sig detta väljer man att inte byggnadsminnesförklara. Beslutet överklagades till Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet bedömde att det saknas förutsättningar för att en genomföra en byggnadsminnesförklaring och valde därför att inte överklaga länsstyrelsens beslut. I sitt yttrande skrev de: ”Fastighetsägaren Helsingborgs stad har uttryckligen motsatt sig en byggnadsminnesförklaring. Ett byggnadsminne kan visserligen inrättas mot ägarens vilja, men detta har endast gjorts vid ett fåtal tillfällen. Ett vanligt argument för avslag är att en framtida förvaltning av byggnadsminnen kräver en samverkan och en gemensam syn på utvecklingen mellan fastighetsägaren och länsstyrelsen.”

Externa länkar
HD
RAÄ:s yttrande
Nu är Ångfärjestationen på plats | HD 14 mars 2016

keyboard_arrow_up