Ängelsbergs stationshus

Län: Västmanland
Ort: Ängelberg
Datum: 17-05-2011

Uppdatering aug 2016: Sedan den tidigare ägaren av stationshuset i Ängelsberg misskött huset har arbetet för att återställa huset påbörjats. Nu har både kommunen och Nordstjernan visat intresse av att hyra lokaler i huset. /PS
Förvanskning. Ängelsbergs stationshus ska byggas om till kulturhus. När nuvarande den fastighetsägaren köpte huset var det vattenskadat och behövde renovering. Trots att huset är kulturhistoriskt värdefullt och skyddas såväl interiört som exteriört i gällande detaljplan har stora delar av inredningen, bland annat en kalkstenstrappa med handsmitt trappräcke från 1900, rivits ut.

Uppdateringar
22-06-2011
Fastighetsägaren har överklagat kommunens beslut om vitesföreläggande till Länsstyrelsen.
20-09-2012
Stationshusets ägare har beslutat att sälja, dock utan att återställa den förstörda interiören. Den uppgiften kommer istället att falla på den nya ägaren. Länsstyrelsen har påbörjat en utredning om försäljningen är laglig.
02-04-2013
Stationshuset är ännu till salu, men ingen har visat intresse för att köpa det. Ägaren är försvunnen och vad som ska hända med huset är fortfarande oklart. Flera frågor kvarstår – vad måste återställas och vad kommer det att kosta?
20-03-2014
I våras ålades fastighetsägarna att betala vite på 75 000 kronor vardera eftersom de inte återställt det de förstört inne i huset, bland annat en marmortrappa och en biljettlucka. Vitet har dock inte blivit betalat. Stationshuset har varit till salu, men ingen har visat intresse för att köpa det. Nu har fastighetsägarparet gått upp i rök. Huset ska nu säljas på exekutiv auktion den 1 april. Kronofogden uppskattar marknadsvärdet på huset till 100 000 kronor. Eftersom stationshuset är kulturhistoriskt värdefullt och försett med skydd i detaljplan finns det ett föreläggande om återställande som gäller även om en ny ägare tar över huset.
26-06-2014
Det gamla stationshuset i Ängelsberg har nu till slut sålts på exekutiv auktion. Det var andra försöket att sälja huset. En man i Stockholm betalade 75 000 kronor för det. Den nye ägaren är kunnig i byggnadsvård och har för avsikt att rädda huset. Huset är angripet av hussvamp och ägaren har påbörjat en sanering.

Externa länkar
Sveriges Radio
Stationshus säljs på auktion
Anrikt stationshus i Ängelsberg sålt
Flera planer för stationshuset i Ängelsberg | Fagerstaposten 30 juni 2016

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler