fbpx

Åland 2023

Höstresa till Åland

Den 14-17 september 2023

Begränsat antal platser

Årets höstresa går till Åland, landskapet som formats av urbergets röda rapakivigranit som med landhöjningen stigit ur Östersjön. Byggnadskulturen präglas av allmogebyggnader i timmer varav 1800-talets vita skeppargårdar är bland de mest karaktäristiska. Den röda graniten möter vi i öns medeltida kyrkor och i Bomarsunds och Kastelholms försvarsanläggningar. I Mariehamn tar vi del av de vackra sekelskiftesvillor som uppfördes av Hilda Hognell, Finlands första utbildade kvinnliga byggmästare. Anna Sjöwall och Philip Björkqvist, länsombud för byggnadsvårdsföreningen på Åland, tar oss till sina egna gårdar under renovering ute i Lumparland på östra delen av Åland. Spännande ny arkitektur möter vi också i det nyinvigda besökscentret på Bommarsund.

Bokning

 • Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.
 • Resan är reserverad för medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Reser ni som par krävs familjemedlemskap.

Kostnad: Medlemspris 11 950 SEK

Tillägg: enkelrum 1 950 SEK

I priset ingår: Cityterminalen/Stockholm – Mariehamn tur och retur med anslutningsbussar och Eckerölinjen, tre nätter i delat dubbelrum på fyrstjärniga Hotell Pommern i Mariehamn, tre middagar med vin, fyra luncher (varav två på Eckerölinjen), kaffepauser, samtliga inträden och transporter på plats.

För frågor kring bokning, vänligen kontakta: ola.olsson@byggnadsvard.se eller på telefon 072 204 94 55

Eckerö post- och tullhus,

Torsdag, 14 september

Utresa, Eckerö post- och tullhus, Ålands museum.

 • Kl. 07:30 avresa med Eckerölinjens transferbuss från Cityterminalen i Stockholm. Reseledare Ola Olsson möter med skylt vid bussens avgångsgate. Avgångsgate för Eckerölinjens transferbuss anges på informationstavlan.
 • Kl.10:00 avgång Eckerölinjen från Grisslehamn med brunch på färjan. Ankomst Åland kl. 13:00.

Åland med sina drygt 30 000 innevånare är en självstyrande del av Finland med en enspråkig svensk befolkning. Landskapet styrs av landskapsregeringen och är uppdelad på 16 kommuner varav Sottunga med sina 96 innevånare inte bara är Finlands minsta kommun utan även den minsta i Norden. De små kommunerna är baserade på den medeltida kyrkosockenindelningen.

 • Kl. 13:30 Vårt första besöksmål blir Eckerö Post- och tullhus som bara ligger några minuter bort från färjeterminalen. Byggnaden har en spännande historia som den västligaste myndighetsbyggnaden i det tsarryska imperiet. Vid tiden för uppförandet sträckte sig det ryska imperiet från Alaska i öster. Byggnaden färdigställdes 1828 efter ritningar av den berömda arkitekten Carl Ludvig Engel, främst känd som Helsingfors stora arkitekt.Efter incheckning på Hotell Pommern promenerar vi tillsammans till Ålands museum.
 • Kl. 16:00 välkomsthälsning av Pia Sjöberg, specialsakkunnig i kulturmiljö vid Kulturbyrån, Ålands regering.Kort anförande Stephan Fickler, verksamhetsledare Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

  Åland och byggnadsvård byggnadsantikvarier Pia Sjöberg och Jonas Karlsson.

  Anförande av Mariehamns stadsarkitekt Sirkka Wegelius

  Guidad rundvandring i museets basutställning om Ålands historia.

  Kort promenad till hotellet.

 • Kl. 20:00 Vi äter tvårättersmiddag på hotellet.
Jan Karlsgården.

Fredag, 15 september. Tema Byggnader under myndigheters beskydd

 • Kl 07:00 – 08:50 frukost.
 • Kl 08:30 avresa.
 • Kl. 09:00 Avresa med buss från hotellet. Vår lokala guide Tea Ojala berättar om Ålands historia under bussfärden.Vårt första besöksmål för dagen är Bomarsunds fästningsruin. Efter Sveriges förlust av Finland vid fredsslutet i Fredrikshamn 1809 kom Åland att bli en del av det ryska storfurstendömet Finland. Kort därefter började den ryska planeringen för en större befästningsanläggning på Åland. Efter fransk modell kom så bygget av Bomarsunds fästning efter flera förseningar att påbörjas 1832. Den väldiga ovala huvudfästningen skulle vid färdigställande kunna härbärgera en garnison på 4000 man och skulle omges av åtta försvarstorn.

  Under 1853 tornande det upp sig till storkonflikt i Europa. Rysslands ökande anspråk mot Ottomanska riket vid Svarta havet och expansion i Asien oroade de lika expansionistiska Franska och Brittiska imperierna, som ställde sig på Sultanens sida. Den 11 mars 1854 avseglade en brittisk flotteskader med 44 skepp, 24 000 sjömän och 2200 kanoner mot Östersjön med mål att stänga in den ryska flottan och stoppa den ryska expansionen. Efter rekognosering i finska viken och runt Åland under sommaren togs beslutet att anfalla Bomarsund som sågs som den fästnings som lättast skulle kunna intas. Under ledning av den gamle napoleongeneralen Baraguay d`Hillier anlände nu också 12 000 franska soldater till ett gemensamt brittiskt franskt anfall. Den 12 augusti anfölls Notviks- och Prästötornen, två av befästningens försvarstorn, vilka båda kapitulerade efter någon dag. På den franska kejsarens namnsdag den 15 augusti inleddes så anfallet mot huvudfästningen med våldsam artilleribeskjutning. Dagen efter, den 16 augusti begärde den 70 årige kommendanten Bodisco, som varit med om de ryska truppernas intåg i Paris, vapenvila och kapitulerade sedan för D` Hillier med orden ”Jag är övertygad att jag försvarat min fästning med heder”. D` Hillier lät Bodico behålla sin värja och tog honom under armen med orden ”Ja, ni har försvarat ert lands ära till det yttersta”.

  Vi börjar med besök vid ruinen av Notvikstornet ett av försvarstornen runt huvudfästningen.

  Liksom huvudfästningen kom Notvikstornet till största delen att sprängas och rivas efter den ryska kapitulationen. I Parisfreden som undertecknandes den 30 mars 1856 mellan segermakterna England, Frankrike och Ryssland på den förlorande sidan stadfästes Åland som demilitariserat. Största delen av det nedrivna byggmaterialet i form av tegel och bearbetad granit kom att användas vid olika nybyggen på Åland men byggmaterial fraktades även långväga. Både Uspenskijkatedralen och Aleksandersteatern i Helsingfors kom att delvis byggas med stenmaterial från Bomarsund.

  Vid det nya besöks- och informationscentret till Bomarsund träffar vi arkitekten Daniel Andersson som berättar om byggnaden. Daniel Anderssons byggnad är diskret inplacerad i den känsliga historiska miljön på fästningsområdet. Byggnadens placering och val av material hämtar inspiration från det historiska området och från händelser i fästningens historia. Det moderna formspråket skapar förväntningar hos besökaren och den luftiga interiören erbjuder en spännande utställningsmiljö med fina utsikter över ruinerna och havet. Byggnaden är en god representant för de moderna besökscenter som byggts vid känsliga kulturmiljöer under de senaste decennierna, som Gamla Uppsala Museum ritat av Carl Nyrén och Hammershus besökscenter ritat av Christoffer Harlang.

  Vi dricker förmiddagskaffe på Furulundsgården.

  Vi besöker sedan Sunds kyrka. Den mäktiga stenkyrkan i rapakivigranit uppfördes under senare delen av 1200-talet och är Ålands största medeltidskyrka.

  I Sunds gamla prästgård träffar vi Mari-Louise Nordberg som är med och driver Den Inre Oasen DIO, ett religiöst retreatcenter. Vi får en visning av hur den gamla prästgården som uppfördes 1788 nu renoveras för nytt ändamål. I anslutning till prästgården skapas också en ny trädgård.

  Lunch äter vi på Smakbyn, stjärnkocken och ålänningen Michael Björklunds stora satsning att sätta Åland på kartan vad gäller gastronomi, både restaurang och butik för närodlat.

  Under eftermiddagen får vi en guidad vandring med byggnadsantikvarie Jonas Karlsson genom friluftsmuseet Jan Karlsgården med allmogebebyggelse och angränsande slottsområdet kring Kastelholms slottruin.

  Kastelholms slott omnämns första gången i Bo Johnsson Grips bouppteckning i slutet av 1300-talet. Under slutet av 1400-talet blev Åland självständigt slottslän med slottshövitsman på Kastelholm. Slottet låg då mitt i det svenska riket vid den viktiga farleden mellan de västra och de östra rikshalvorna. Kastelholms historia är nära knuten till släkten Vasa. Gustav Vasas far, Erik Johansson Vasa residerade här i början av 1500-talet som hövitsman och Gustav Vasa kom som kung att vistas på slottet vid flera tillfällen. Slottets glansperiod inföll under Johan III som lät bygga om det till representativt jaktslott. Här kom också Erik den XIV att sitta fången. Administrativa reformer innebar att Ålands slottslän drogs in till Åbo och Björneborgs län. Med detta tillsammans med flera bränder ledde till slottets förfall. Vid sidan om den alltmer förfallna ruinen kom den närliggande kungsgården att fungera som administrativt centrum på Åland fram till anläggandet av Mariehamns stad år 1861.

 • Kl. 19:30 gemensam middag på Kallas stadskrog i Mariehamn.
Sunds kyrka.
Bomarsunds fästning.

Lördag, 16 september. Privata hem

 • Kl. 07:30 – 08:45 frukost.
 • Kl. 09:00 Samling i lobbyn för promenad till Ålandsvägen 65 där vi besöker ett mycket ambitiöst renoveringsarbete. Byggnaden från sent 1800-tal är ritad och uppförd av Finlands första examinerade kvinnliga byggmästare Hilda Hognell. Hognell kom av vid slutet av 1800-talet sätta sin prägel på trähusbebyggelsen i Mariehamn. Vi träffar fastighetsägaren Chrisse Kjellman som berättar om renoveringen. Vid besöket ansluter också byggnadsvårdsföreningens länsombud på Åland, Anna Sjöwall och Philip Björkqvist.Från Mariehamn åker vi sedan ut till Lumparland, på östra Åland.

  På Skeppargården Pellas intar vi förmiddagskaffe. Här träffar vi Freya Darby från föreningen som i stiftelseform idag driver gården som hembygdsmuseum. Freya berättar om gårdens historia och om den förödande branden som 2005 nästan helt förstörde gården och om återuppbyggnaden. I intilliggande bagarstugan visar Anna Sjöwall på de schablonmålningar som hon varit med och rekonstruerat.

  Vi gör ett stopp vid Lumparlands Andelshandel som är ett fint exempel på modernistisk småbutiksarkitektur. Butiken invigdes 1936 och har kvar mycket av sin ursprungliga form. Butiken ritades på SOK (Andelsbutikerna i Finland) byggnadsavdelning där Erkki Huttunen var ledande arkitekt. Bland Huttunens kända verk kan nämnas Centrallagrets kvarn och silomagasin i Viborg (1932) och SOKOS varuhus i Helsingfors (1949). SOK:s byggnadsavdelning kan jämföras med KF:s arkitektkontor vid samma tid. I både Finland och Sverige kom de kooperativa handelsföreningarna (andelsföreningar i Finland) stå för en viktig spridning av den modernistiska arkitekturen över länderna.

  Vi intar lunchsmörgås med kaffe hos Philip Björkqvist och får en förevisning av den gamla gård från tidigt 1900-tal som han nu renoverar.

  På eftermiddagen besöker vi gården Gamla Solhem, en ödegård som Anna Sjöwall påbörjat renovering av.

 • Kl. 16:30 Ankomst Svinö hamn
 • Kl. 16:50 Avgång med Svinöfärjan till FöglöHär möter lokalguiden Katarina Mörn som tar oss med på en byvandring genom Degerby med sina karaktäristiska skeppargårdar från det sena 1800-talet. Vid denna tid var Degerby en av Ålands största samhällen.
 • Kl. 18:40 Vi intar middag på Seagrams restaurang.
 • Kl. 21:05 Återresa med färjan, avslut vid hotellet ca kl. 22
Mariehamnsmuseet.

Söndag, 17 september, Mariehamns miniatyrmuseum, stadsvandring, Sjöfartsmuseet, hemresa

 • Kl. 07:30-08:45 frukost och utcheckning.Genom en gång under hotellet tar vi oss under gatan till en gammal 1970-talsnattklubb där nu Mariehamns miniatyrmuseum finns. Museet med en mycket stor miniatyrmodell av gamla Mariehamn, skapades som ett spontant svar på den känsla av saknad som uppstod hos flera Mariehamnsbor då Ålands Landskapsregering 1975 rev det gamla Societeshuset (landskapets största trähus) för att ge plats för Landskapsregeringens nya byggnad. Här möter tidigare planarkitekten Gunda Åbonde – Wickström.

  Gunda tar oss sedan med stadsvandring längs Esplanaden med sin sexradiga allé. Under vandringen passerar vi Mariehamn kyrka ritad av Lars Sock i kvardröjande nationalromantisk stil och invigd 1927.

  I Västerhamnen ser vi sedan Segelsällskapets vackra paviljong ritad av Lars Sonck vid förra sekelskiftet. Paviljongen

 • Kl. 11:00 Guidad rundvandring på Sjöfartsmuseet med möjlighet till förmiddagskaffe efter guidningen.
 • Kl. 12:00 Buss hämtar oss, vi kör förbi hotellet och hämtar vårt bagage sedan vidare till Eckerölinjen.
 • Ca kl. 13:10 Incheckning Eckerölinjen.
 • Kl. 13:30 Avgång Eckerölinjen. Smörgåsbord på båten.
 • Kl. 14:30 Ankomst Grisslehamn.
 • Kl. 16:45 Ankomst Cityterminalen med Eckerölinjens transferbuss.

keyboard_arrow_up