fbpx

Årets byggnadsvårdare och byggnadsvårdsstipendiet

I över 30 år har Byggnadsvårdsföreningen premierat människor, företag, föreningar och andra organisationer för sina byggnadsvårdande insatser. Mellan 1985 och 2003 hette det ‘Diplom för god byggnadsvård’, idag är det mer känt som ‘Årets byggnadsvårdare’.

Byggnadsvårdsföreningen ger också varje år ut ett stipendie till en student på en eftergymnasial utbildning; byggnadsvårdsstipendiet.

Årets byggnadsvårdare

Genom åren har vi hunnit dela ut en hel del utmärkelser. Bland tidigare mottagare finns både kända och mindre kända namn, vill du veta vilka? Lista över tidigare pristagare. Vi delar ut utmärkelsen till tre mottagare, i tre olika kategorier; Försvara, Vårda och Utveckla. Du behöver inte nominera inom en specifik kategori, bara ange vem eller vilka du tycker förtjänar utmärkelsen – och varför.

2019 fick Cathrine Bülow/Ekobyggportalen priset för Årets byggnadsvårdare i kategorin Utveckla.

1. Försvara

Kandidater som på ett förtjänstfullt sätt försvarat det bebyggda kulturarvet.

Kanske är det en privatperson som varje ledig stund skriver insändare, bloggar eller på annat sätt synliggör sina frågor i media. Eller en stats- eller kommunanställd som i sitt arbete står upp för och försvarar de allmänna intressena. Kanske är det en förening, eller enskild person, som kämpar för att de för orten så typiska byggnaderna ska få finnas kvar, vårdas och bevaras.

Läs mer om pristagaren 2019

2. Vårda

Kandidater som på ett förtjänstfullt sätt vårdat en byggnad eller miljö.

Kanske är det svågern som varje ledig stund varsamt renoverar sitt 1800-talstorp. Eller det lilla företaget som tillverkar traditionella färger, handtryckta tapeter eller beslag i tidstypiska stilar och som genom sina produkter hjälper andra att vårda. Kanske är det den entusiastiska grannen som lyckats övertyga hela bostadsrättsföreningen om charmen och fördelarna med att renovera originalfönstren istället för byta ut dem mot nya.

Läs mer om pristagaren 2019

3. Utveckla

Kandidater som på ett förtjänstfullt sätt genomfört ett eller flera projekt med syfte att lyfta fram vad byggnadsvårdens grundläggande värderingar kan bidra med inom nybyggnation/trädgårdsanläggning.

Kanske är det företaget som genom sitt koncept visar hur tidigare generationers kunskaper om beprövat byggande går att kombinera med den moderna familjens behov. Eller universitetet som satt byggnadsvård i läroplanen. Kanske är det arkitekten som genom sin nytänkande planering varit med och utvecklat småstaden med hänsyn till frågor som bostäder, offentliga rum och infrastruktur.

Läs mer om pristagaren 2019

Byggnadsvårdsstipendiet

Varje år delar Byggnadsvårdsföreningen ut ett stipendium till en studerande. Stipendiet är personligt och utgörs av deltagande för en person på ett av föreningens byggnadsvårdsläger.

Stipendiaten får prova på att arbeta med byggnadsvård praktiskt och lära sig traditionella hantverksmoment så som exempelvis fönsterrenovering, måleri, sättning av kakelugn, lerklining och timring.

Tidigare stipendiater:


2019 DANTE KARLSSON, KUNGLIGA DANSKA KONSTAKADEMIN – ARKITEKTSKOLAN

Ända sedan han var liten har han varit intresserad av hus och att få
arbeta med händerna. Det som fascinerar numera är möjligheten att
bygga på ett enkelt men hållbart sätt. På de gamla och raffinerade
sätt som möjliggör att byggnaden står i många hundra år. Det som
svensk byggnadskonst är ett gott exempel på.
Han vill fortsätta att utforska traditionella hantverk och ta dem med
sig i sitt skapande som arkitekt i framtiden.

Läs mer

2018 MICHAELA BORIS MÖLLER, BEBYGGELSEANTIKVARISKA PROGRAMMET, GÖTEBORGS UNIVERSITET

– Efter tre års studier om arkitekturstilar och teorier för bevarande ser jag på min stad med helt andra, förhoppningsvis klokare ögon. Vart jag än går finns det en annorlunda taklinje att titta på, fönster som mist sina spröjs, ack vad fönster gör mycket, och tinnar och torn som sticker upp. Men lika mycket som jag lärt mig teoretiskt, lika mycket märker jag att jag saknar den praktiska kunskapen. Nu vill jag få en större förståelse för själva bygghantverket, med materialen, hur de används och olika tekniker för renovering. Jag tror att det kommer att göra mig mer förstående i mitt framtida arbete som byggnadsantikvarie.

2017 AINA BERGH, TRÄHANTVERK, VÅRDINGE BY FHS

– Jag går Trähantverkslinjen på Vårdinge By Folkhögskola. Under det gångna året har jag särskilt kommit att intressera mig för handverktyg, slöjd, gamla hantverkstekniker och byggnadsvård. I höst planerar jag att gå som timmermanslärling för att bli timmerman och byggnadsvårdare. Det vore fantastiskt för mig att genom ert byggnadsvårdsstipendium få en större inblick i hur arbete med byggnadsvård kan gå till i praktiken. Då jag redan har en högskoleutbildning som socionom kommer jag att bekosta mitt lärlingsskap med extrajobb och med ert stipendium skulle jag därmed få en möjlighet jag annars missar. Ni skulle dessutom stötta en blivande byggnadsvårdare!

2016 CHRISTINA GHERMAN, ARKITEKTSKOLAN, LTH

– Jag som blivande arkitekt har ett ansvar att förvalta och lära mig om den traditionella byggnadskonsten. Att delta på ett byggnadsvårdsläger vore en fantastisk möjlighet att bygga på min nuvarande utbildning. Mitt intresse för byggnaders berättelser är något som förvaltas väl på arkitektskolan, men det är den praktiska förståelsen som gör den stora skillnaden. Vi snuddar på praktiska moment, men det är långt ifrån tillräckligt. Genom att arbeta praktiskt kan man få den taktila känslan som ger en unik förståelse för den existerande byggda miljön. Denna kunskap kommer öka min gestaltningsförmåga i framtida projekt och ge mig möjlighet att på ett rättvist sätt fortsätta förvalta våra byggnader och städer. Oavsett om projekten berör nybyggnader, om- och tillbyggnader eller rena restaureringsprojekt.

2015 JOSE ANTONIO PAREDES ESTRADA, ARKITEKTUR VID LUNDS UNIVERSITET

– Jag vill lära mig mer om det traditionella bygghantverket, som är oerhört viktigt om man vill bidra med bra arkitektur till samhället. Inte för att jag tänker att jag sitter på den sanna kunskapen om vad bra arkitektur är, utan att för att jag ödmjukt vill ta emot den kunskap som samlats av generationer och omsätta den i mitt framtida arbete. Jag vill även få insikt i på vilket sätt man kan anpassa de traditionella hantverken till den moderna, industriella produktionen och hur vi kan förändra den sistnämnda. För att lyckas med detta måste jag vara ytterst kunnig i ett arbetssätt som är både miljövänlig, förnuftigt, vackert och mänskligt.

2014 ÅSA LANDAHL, ARKITEKTUR VID CHALMERS

– Så här i slutet av en lång utbildning är det lätt att vara kritisk och se till vad man skulle velat ha mer av, vad man saknar och vad man vill fånga upp när man sedan fortsätter ut i arbetslivet. En utveckling av just den praktiska och rent fysiska förståelsen av våra redan byggda miljöer och de miljöer som jag själv kommer att vara med och skapa i framtiden är något som jag hungrar efter. Därför hade ett byggnadsvårdsläger varit en fantastisk start på det som skall komma efter Chalmers. Under min arkitektutbildning här har jag även studerat en introducerande kurs i byggnadsvård om 30 hp vid Göteborgs universitet. Jag är glad för den kursen och det som den har gett mig!

Meny