fbpx

Äkta hussvamp – sanering av textilier?

Jag har äkta hussvamp i ett rum och sedan har det spridit sig till köket och nu badrum. Vad är det som gäller med sanering av saker, tvätt av kläder, papper, korgar. Jag hade läst att 40 grader för tvätt av kläder var ok, men Polynom säger 60 grader.

Svar:

Jag förstår det som att din fråga handlar om textiler och föremål som har varit i rum där det är angrepp av hussvamp i angränsande konstruktioner, men inte i själva materialen. I så fall handlar det endast om en ytdeponering av svävdamm i form av bland annat eventuella hussvampsporer. Det är det samma som händer med alla partiklar som kommer in med ventilationsluften, både oorganiska partiklar, pollen och en mängd olika svampsporer. Svampsporer finns överallt i atmosfären och är inte något problem för själva föremålet eller textilerna. I den grad man önskar att bli kvitt detta dammet, räcker det faktist att man går ut och skakar textilerna som man skakar en trasmatta eller filt. I princip behöver man faktiskt inte göra någon speciell tvätt eller desinfekteringsåtgärd och det spelar absolut ingen roll för själva rengöringen vilken vattentemperatur det är.

Oavsett om det har varit några fruktkroppar av hussvamp som har producerat sporer i huset eller inte, är det garanterat omöjligt att helt säkert genomföra åtgärder som tar bort alla hussvampsporer från ett hus. Det är heller inte nödvändigt. Det viktiga är att undvika kritiska fuktvärden i både de ursprungliga och de återuppbyggda konstruktionerna. Därmed är det ingen risk för att det uppstår nya angrepp av varken hussvamp eller andra rötsvampar. I torra konstruktioner är det heller inte någon fara för att alla naturligt förekommande mögelsporer kan börja växa. Denna säkerheten uppnår man alltså inte genom olika desinficerande åtgärder men genom att undvika fuktproblem.

Denna fråga är besvarad av mykolog Johan Mattson, Mycoteam AS, Oslo.

keyboard_arrow_up