Ahlaskolans lärarbostad

Län: Halland
Ort: Laholm, Ala 3:70

En av lärarbostäderna vid Ahlaskolan är rivningshotad på grund av bristande underhåll. Skolmiljön utgörs av en välbevarad skolbyggnad från 1932 med två lärarbostäder som ”flyglar”. Skolbyggnaderna är upptagna med klassificering B i Kulturmiljö Hallands inventering. Ägare är Laholms kommun.