60-tals fönster

Fråga:
Vad gör man med tvåglas fönster från 60-talet som har blivit mjölkiga i glaset och blivit dimmiga?

Svar:
Gamla fönster som har stått länge i fuktiga lador och med mycket smuts på kan bli oklara och mjölkiga men 60-talsfönster som är i bruk har jag aldrig sett mjölkiga. Vad är det för speciellt med dina?