fbpx

Borgmästaren 4, Skänninge, kommentar till skrivelse från fastighetsägaren

SBF vidhåller de yrkanden som framfördes i överklagandet, daterat 2021-06-20, med hänvisning till vad som framgår i övrigt i detta. SBF yrkar att mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens ovan nämnda beslut att avslå SBF överklagande. Därutöver begär SBF restitution av försutten tid med anledning av länsstyrelsens tidigare hantering av överklagandet.

 

Läs hela dokumentet här

Meny