22 God Jul önskar: Margaretha Nordgren

Välkommen hem till Margaretha, journalist och Lennart, pensionerad vd. Foto: Margaretha Nordgren 2021

Vi bor i ett bostadsrättshus i Sigtuna från 1700-talet. Sigtuna ligger cirka 5 mil från Stockholm. I vårt stadshus som kallas ”Gamla Tvåan” eller ”Lehmanska gården” finns tre bostadsrättslägenheter i olika storlek.

Jag och min man Lennart, bor på bottenvåningen i mangårdsbyggnaden. Vår lägenhet har sexplanslösning, dvs man kan gå runt, runt.

I sex år hade jag retat mig på att vår hall var det enda av våra rum som inte hade tidstypiskt tak och golv. Dessutom fanns ingen dörr från hallen in till den modernare våtrumsdelen med ett kapprum, i stället var där bara en smal öppning.

Foto: Margaretha Nordgren 2021

År 2020 efterlyste vi om någon annan byggnadsvårdsintresserad hade en dörr att sälja till oss, och Ola Trouve i södra Sverige hörde av sig. Han skulle till Stockholm och lastade in dörren och vi möttes och gjorde upp affären på en bensinmack några mil från oss.

Allt jobb gjorde vi sedan själva, på så vis sparade vi många kronor som vi sedan lade på att köpa ett tjockt kalkstensgolv hugget som på 1700-talet. Nu känns det som att hela gången hänger ihop förutom våtrumsdelen med de höga dörrarna, men den tidsepoken tänker vi låta vara.

Margaretha Nordgren, journalist och medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen

 

>>>Se hela julkalendern här<<<