Neikterska magasinet

Län: Kronoberg
Ort: Emmaboda
Datum: 19-11-2008

Emmaboda, Neikterska magasinet. Rivningshotat. Uppfört 1902 på stationsområdet i Emmaboda. I maj 2008 ansökte Teknik- och fritidsnämnden om rivningslov men efter protester kommer nu en upprustning att prövas.

Uppdateringar
10-02-2011
Rivningshot. Framtiden för Neikters magasin är fortfarande oviss. I oktober 2008 ansökte Bildningsförvaltningen, Emmaboda kommun, om bidrag hos Länsstyrelsen för renovering av magasinets tak. Med hjälp av bidraget kunde de mest akuta läckagen åtgärdas. I oktober 2009 lämnade Tekniska kontoret in en ny bidragsansökan till Länsstyrelsen, men fick avslag. Just nu arbetar man med en ny detaljplan för området och tre arkitektkontor har lämnat in förslag. Neikters magasin finns bara med i ett av förslagen, det avses rivas i de två andra.
02-04-2013
Teknik- och fritidsnämnden diskuterar återigen rivning av det gula järnvägsmagasinet. Tanken var att frågan skulle avhandlas under ett nämndmöte i mars, men den ströks från dagordningen för vidare utredning.

Externa länkar
Barometern

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler