Sporthallen

Län: Halland
Ort: Halmstad
Datum: 02-06-2010

Rivningslov är beviljat och överklagande i alla instanser avslagna. Sporthallen är en klassisk idrottsarena och HK Drotts hemmaplan. Byggnaden uppfördes 1956 och ritades av dåvarande stadsarkitekt Svante Paulsson. Arenan är ut- och invändigt utsmyckad med konstverk av Halmstadsgruppskonstnären Sven Jonsson och danske kollegan Wilhelm-Bjerke Pedersen. Byggnaden är klassad som mycket kulturhistoriskt värdefull i byggnadsinventeringen som gjordes 2006. Halmstads politiker har tagit ett principbeslut att riva hallen och uppföra bostäder på platsen för att bekosta en arenahall. En stark allmän opinion med Peter Wahlbäck i spetsen har engagerat sig mot rivningen. Byggnaden är f ö i fullt bruk, i maj skall t ex Gessle spela där. Läs artikel i Hallandsposten. (Länk nedan).

Externa länkar
Hallandsposten

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!