fbpx

Brandstationen

Län: Halland
Ort: Falkenberg
Datum: 07-04-2009

Rivningshot. Brandstationen uppfördes 1953 efter ritningar av Erik Schwarz. Förutom brandstation inrymdes tjänstebostäder och kommunal tvättstuga. Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull av ”byggnadsminnesklass” i byggnadsinventeringen från 2006. Falkenbergs politiker har nyligen tagit ett principbeslut att riva brandstationen för att i dess plats uppföra en galleria. Protestanterna mot rivningsplanerna menar bl a byggnaderna mycket väl skulle kunna återanvändas till sådan verksamhet, t ex som saluhall.

Uppdateringar
04-05-2011
Rivningsarbetet av brandstationen pågår nu för fullt. Läs mer i Hallands Nyheter. (Länk nedan).

Externa länkar
Hallands Nyheter

keyboard_arrow_up