Brandstationen

Län: Halland
Ort: Falkenberg
Datum: 07-04-2009

Rivningshot. Brandstationen uppfördes 1953 efter ritningar av Erik Schwarz. Förutom brandstation inrymdes tjänstebostäder och kommunal tvättstuga. Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull av “byggnadsminnesklass” i byggnadsinventeringen från 2006. Falkenbergs politiker har nyligen tagit ett principbeslut att riva brandstationen för att i dess plats uppföra en galleria. Protestanterna mot rivningsplanerna menar bl a byggnaderna mycket väl skulle kunna återanvändas till sådan verksamhet, t ex som saluhall.

Uppdateringar
04-05-2011
Rivningsarbetet av brandstationen pågår nu för fullt. Läs mer i Hallands Nyheter. (Länk nedan).

Externa länkar
Hallands Nyheter

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!