Vagnverkstaden, Bollnäs järnvägsområde

Län: Gävleborg
Ort: Bollnäs
Datum: 13-06-2018

Bollnäs kommun har en detaljplan ute på samråd för det gamla järnvägsområdet Bro 4:4. Den nya detaljplanen innebär att man kommer tillåta rivning av en av områdets största byggnader – och därmed bidragande till områdets karaktär – vagnverkstaden. Den nya detaljplanen är anpassad för att tillåta en stor bandyhall inom järnvägsområdet. I den Miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts, påstås att bandyhallen kommer att få mycket liten påverkan på kulturmiljö och stadsbild. Kommunen poängterar att andra byggnader inom området bevaras, och menar att man då tar hänsyn till kulturvärdena. Att vagnverkstaden ska rivas nämns knappt, och man motiverar rivningen med byggnadens dåliga skick.

Uppdateringar
29-01-2019
Den nya detaljplanen ska beslutas i februari. Om den blir antagen, kommer sannolikt vagnverkstaden att rivas.

Externa länkar
Detaljplan 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler