fbpx

Vagnverkstaden, Bollnäs järnvägsområde

Län: Gävleborg
Ort: Bollnäs
Datum: 13-06-2018

Bollnäs kommun har en detaljplan ute på samråd för det gamla järnvägsområdet Bro 4:4. Den nya detaljplanen innebär att man kommer tillåta rivning av en av områdets största byggnader – och därmed bidragande till områdets karaktär – vagnverkstaden. Den nya detaljplanen är anpassad för att tillåta en stor bandyhall inom järnvägsområdet. I den Miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts, påstås att bandyhallen kommer att få mycket liten påverkan på kulturmiljö och stadsbild. Kommunen poängterar att andra byggnader inom området bevaras, och menar att man då tar hänsyn till kulturvärdena. Att vagnverkstaden ska rivas nämns knappt, och man motiverar rivningen med byggnadens dåliga skick.

Uppdateringar

10-11-2021

Vagnverkstaden är nu riven.

20-04-2021
Rivning av vagnverkstaden pågår.

29-01-2019
Den nya detaljplanen ska beslutas i februari. Om den blir antagen, kommer sannolikt vagnverkstaden att rivas.

Externa länkar
Detaljplan 

keyboard_arrow_up