fbpx

Län: Gotland
Ort: Visby

Uppdatering 4/2 2020
Regionantikvarien, Innerstadens boendeförening, grannar, Boverket och Riksantikvarieämbetet har alla avstyrkt rivningen men just nu ser det mörkt ut.
Riksantikvarieämbetet skriver i ett brev till världsarvscentret att det finns risk för att världsarvet hotas om rivningen av det lilla bulhuset genomförs.
Länsstyrelsen har upphävt rivningslov för de övriga byggnaderna på gården – kiosken, affärslängan och garaget. Fastighetsägaren har beslutat att genomföra rivningslovet av bulhuset även om rivningslov nekas för övriga byggnader, och hävdar att byggnaden ska rivas för att återuppföras på annan plats. Enligt entreprenören finns dock inga sådana krav i rivningsuppdraget.
Byggnadsnämnden kommer i dagarna att ge startbesked för rivningen.

17/4 2018
Byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för ett hus från 1800-talet i skiftesverk (bulhus) som ligger på fastigheten Atterdag 6, innanför Söderport. Fastighetsägaren ser rivningen som en nödvändig åtgärd för att möjliggöra för ett större utvecklingsprojekt inom fastigheten. I projektet ingår att göra fastigheten mer tillgänglig samt att bereda plats för ytterligare bostadshus. Vid projektets genomförande kommer rivning av ytterligare fem byggnader samt ett bakbygge bli aktuell. Däribland en kiosk från 1930-talet.
Fastigheten är, med flertalet av de äldre ekonomibyggnaderna bevarade, en av de sista kvarvarande köpmansgårdarna i Visby. Den har även ett av de äldsta och märkligaste medeltidshusen i staden (Huset med målningarna). Byggnaderna, såväl i gaturummet som på innergården, har inbördes mycket varierande volymer och uttryck, men utgör viktiga element i områdets centrala roll som mötesplats samt handels- och affärscentra från medeltiden, fram till 1900-talet. Som helhet är fastighetens miljö av omistlig karaktär för staden och innehar ett mycket stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde.

Externa länkar
Utvecklingsplan

 

 

 

Målning av Johan Ericson föreställande Södertorg omkring 1890.
Bulhuset syns i mitten av bilden.

keyboard_arrow_up