10 saker vi gör

Vad gör Svenska byggnadsvårdsföreningen för att stärka byggnadsvården? Och på vilket sätt är vi relevanta idag? Här får du snabbinfo i form av tio punkter.

 

Vi Vårdar

 • Vi arrangerar byggnadsvårdsläger där vi lär ut traditionellt hantverk med traditionella material – samtidigt som vi återställer hus med stora restaureringsbehov.
 • Vi ger ut magasinet Byggnadskultur 4 ggr/år med många konkreta artiklar, tips och råd som vi sedan publicerar, lätt sökbara, på vår webbplats byggnadsvard.se.
 • Vi erbjuder ett frågeforum för konkreta byggnadsvårdsfrågor där våra experter svarar och därefter publicerar frågor & svar på vår hemsida för andra att ta del av.

 

Vi Försvarar

 • Vi publicerar löpande hotade hus och byggnadsmiljöer på Gula Listan på vår hemsida.
 • Våra Länsombud erbjuder visningar av intressanta hus och miljöer som ökar kunskapen och intresset för den kulturhistoriska miljön.
 • Vi uppmärksammar och bidrar till nätverksbyggande mellan andra intressegrupper som arbetar för att försvara hus och byggnadsmiljöer via vår webb, Facebook, Instagram och magasinet Byggnadskultur.

 

Vi Utvecklar

 • Vi ger ut fakta- och handböcker för bättre byggande och underhåll (som Energiboken)
 • Vi anordnar temadagar kring aktuella ämnen som energi och inomhusmiljö
 • Vi deltar aktivt i opinionsbildningen kring nybyggnation och stadsplanering genom debattartiklar, aktioner och som remissinstans

Vi Belönar

 • Vi uppmärksammar enskilda personer och organisationer som arbetar för att Vårda, Försvara och Utveckla vår bebyggelsemiljö genom Årets Byggnadsvårdare

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

 • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
  Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
  Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

november 2019
januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!