Vad gör Svenska byggnadsvårdsföreningen för att stärka byggnadsvården? Och på vilket sätt är vi relevanta idag? Här får du snabbinfo i form av tio punkter.

 

Vi Vårdar

  • Vi arrangerar byggnadsvårdsläger där vi lär ut traditionellt hantverk med traditionella material – samtidigt som vi återställer hus med stora restaureringsbehov.
  • Vi ger ut magasinet Byggnadskultur 4 ggr/år med många konkreta artiklar, tips och råd som vi sedan publicerar, lätt sökbara, på vår webbplats byggnadsvard.se.
  • Vi erbjuder ett frågeforum för konkreta byggnadsvårdsfrågor där våra experter svarar och därefter publicerar frågor & svar på vår hemsida för andra att ta del av.

 

Vi Försvarar

  • Vi publicerar löpande hotade hus och byggnadsmiljöer på Gula Listan på vår hemsida.
  • Våra Länsombud erbjuder visningar av intressanta hus och miljöer som ökar kunskapen och intresset för den kulturhistoriska miljön.
  • Vi uppmärksammar och bidrar till nätverksbyggande mellan andra intressegrupper som arbetar för att försvara hus och byggnadsmiljöer via vår webb, Facebook, Instagram och magasinet Byggnadskultur.

 

Vi Utvecklar

  • Vi ger ut fakta- och handböcker för bättre byggande och underhåll (som Energiboken)
  • Vi anordnar temadagar kring aktuella ämnen som energi och inomhusmiljö
  • Vi deltar aktivt i opinionsbildningen kring nybyggnation och stadsplanering genom debattartiklar, aktioner och som remissinstans

Vi Belönar

  • Vi uppmärksammar enskilda personer och organisationer som arbetar för att Vårda, Försvara och Utveckla vår bebyggelsemiljö genom Årets Byggnadsvårdare