För att få din rabatt!

Logga in om du är medlem

Om du är medlem och vill ha din medlemsrabatt så måste du först logga in på hemsidan.
Inloggning gör du med ditt email som vi har registrerat hos oss.

Om du inte har ett lösenord så fixar du det enkelt här!
Fyll bara in din email och följ anvisningrana. 

Vägar

  • Sven Olof Ahlberg

Då vi reser på det svenska vägnätet kommer vi medvetet eller omedvetet i kontakt med vår gemensamma väghistoria. Mötet visar sig ofta som spår efter äldre vägsträckningar i landskapet och enstaka äldre skyltar eller så kan vi se gamla vägräcken och milstolpar som kantar vägarna. Författaren tar med läsaren på en redogörelse som kortfattat tar avstamp i det äldre vägnätets utveckling för att via det gryende industrisamhällets utmaningar i mitten av 1800-talet övergå till en beskrivning av den explosionsartade tekniska utvecklingen under 1900-talet. Vägbyggandets standardisering, 1940-talets förstatligande av vägbyggande och underhåll, efterkrigstidens storskaliga expansion samt de senaste decenniernas trafiksäkerhetsmässiga satsningar är givna ämnen, men även mindre kända vägrelaterade företeelser berörs. Grunden för bokens historiska framställning utgörs av Trafikverkets vägtyps- och epokindelning som är basen för det omfattande kulturvägsarbetet som bedrivs inom verket. Boken är rikligt illustrerad med nytagna och äldre fotografier och med tekniska illustrationer.

Köp boken på Balkong förlag.
295kr
  • Förlag: Balkong
  • EAN: 978-91-87553-13-4
  • Sidor: 240
  • Språk: Svenska
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in