Youtube

Facebook

Facebook

Twitter

Preliminär sammanfattning från seminariet "Översiktsplan eller försäljningsbroschyr" #sthlmpol bit.ly/2yU8bYP. Arbetet fortsätter

Läs på twitter

Läs på twitter

Läs på twitter

Läs på twitter

Läs på twitter

Läs på twitter

Skilj på trivsel och trängsel! Vi svarar @Yimbysthlm om vår debattartikel om översiktsplanen #08pol #bopol #arkpol #urbpol #urbsthlm

Läs på twitter

Häng på! Platser kvar till vårresan 19-21 maj till Uppsala - den eviga ungdomens stad! Anmälan: bit.ly/2pSP0tL

Läs på twitter

Stockholms stads förslag till ny översiktsplan är en säljbroschyr! Miljöorganisationer bemöter i SvD #08pol #bopol bit.ly/2oVhPBK

Läs på twitter

Vad är bra stadsmiljö? Vad är hållbart byggande? Det och mycket annat tar vi upp på vår temadag i Uppsala 25 april! byggnadsvard.se/arrangemang/ak…

Läs på twitter

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in