Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (kv Barberaren 7, Östersund).

Fråga

Vaxade golv?

Frågeställare: golvbekymmer

Vi har plockat upp och hyvlat de grova furu-golvtiljorna till ett hus från mitten av 1800. Stickor reser sig och vi har kommit fram till att såpskurade golv inte blir den bästa lösningen. Vad anser ni om alternativet att vaxa golven - för och nackdelar? Binder det fibrerna bättre än såpskurat? Hållbarhet? Kan maskhål i plankorna fyllas med vax?
Tacksam för svar.

Expertsvar
Ove Kummel

Ove Kummel

Länsombud

Vad är vaxade golv? Vax är ett ganska vidt begrepp. Flytande vax är bra som skydd mot väta. Fast vax likaså. Vax blir inte så hårt att det kan bilda ett mekaniskt skydd som du efterfrågar. Lackade golv blir hårdare men blir snart fula då de slits. Vad är då bäst. Det är ju förstås vad som efterfrågas. Vackert, slittåligt, lättskött ??? Jag vill ändå föreslå skurgolv och vara uppmärksam på att stickor kan uppstå. Är golvträt av någorlunda god kvalitet så är detta normalt inga problem.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in